כלים וידע

המכון הדמוקרטי מציע דרכים חדשות להוראה, הנחיה ועבודה במערכות חברתיות, ארגוניות וחינוכיות. אנו מלמדים ללמד, להנחות ולעבוד אחרת, תומכים בתהליכי הטמעה של הרגלים חדשים לדרך בה עושים דברים.

כולנו מחפשים פתרונות שיעזרו לנו להוציא את המיטב מהארגונים וממערכות. אנו מאמינים שלאור השינוי העמוק במציאות דרושות דרכים חדשות ושונות לעשות דברים. אנחנו מביאים ידע מהארץ ומהעולם בפדגוגיה פרוגרסיבית, הנחיה בגישות מתקדמות ומודלים ארגוניים ומתרגמים אותו לכלי עבודה. מתנסים בכלים אלו קודם כל על עצמנו ומציעים אותם גם ללקוחות שלנו. עובדים בשיתופי פעולה עם גופים ויזמים לקידום רעיונות ומייזמים בשדות הקהילה והחברה. כדי ליצור שינוי יש להשתמש בדרכים חדשות ולא להמשיך באותה דרך. דברו אתנו.