pixel

נתחבר ונחבר דמוקרטיה לחיים

הדמוקרשת היא המקום עבורנו, כל מי ששואף ושואפת שחיי היומיום בחברה בישראל יהיו מבוססים על עקרונות של דיאלוג, מגוון, רב-תרבותיות, שיתוף ומעורבות חברתית – ערכי התרבות הדמוקרטית לתפיסתנו.
​​הרשת מקדמת תרבות דמוקרטית באופן הבא:
* מתן הזדמנות: הרשת תעניק תמיכה לחיזוק הזהות הדמוקרטית, תפתח מוטיבציה, ידע וכלים לחברי הרשת ותעודד חיבורים, Networking.
* יצירת חוויה: הרשת תתנהל בפועל ע״פ עקרונות של תרבות דמוקרטית: דיאלוג, השתתפותיות, אחריות הדדית ומעורבות חברתית.
* עידוד אחריות: חברי וחברות הרשת יישמו ויקדמו עקרונות אלו במרחבי השייכות המקצועיים והקהילתיים שלהם.

הציצו למפגשים שלנו

הצטרפו לניוזלטר הדמוקרשת לעדכוני הפעילות והמפגשים הקרובים

התחברו:

דילוג לתוכן