pixel

חלוץ חינוכי

תכנית המנהיגות החינוכית המובילה בישראל,
המצמיחה אנשי חינוך להיות מנהיגים מובילי שינוי

רוצים להצמיח אנשי חינוך שיובילו פעולות שינוי ברשות?

רוצים ליצור מנהיגות ביניים שתדבר את השפה הרשותית - ותפעל בהתאם לחזון הרשותי?

חלוץ חינוכי - נעים להכיר!

תכנית להצמחת מנהיגות מקומית חינוכית המשמרת כוחות איכותיים במערכת, תוך הצמחת עתודה ניהולית

אודותינו
התקופה שאנו חיים בה היא תקופה מאתגרת עבור המורים, מנהלי בתי ספר ולמערכת החינוך כולה. 
שיטות החינוך המסורתיות עוברות תהליך הסתגלות מואץ, מתעדכנות ומתאימות את עצמן לעידן הדיגיטלי ולילדי דור ה־Z. 

התכנית הוקמה בשנת תשס״ט ביוזמת המכון הדמוקרטי ומופעלת על ידו בשיתוף משרד החינוך, קרנות ורשויות מקומיות. מהקמתה שובצו יותר מ־ 500 חלוצים ברחבי הארץ.
85% מהם מפעילים יוזמות כבר בשנה הראשונה של העבודה בבתי הספר.
כ־75% מהם נושאים תפקידי ריכוז כבר בשנה השלישית.
כ- 17% מבוגרי התכנית מנהלים בתי ספר כיום.
צוות התכנית עשיר בניסיון ארגוני רב בעבודה עם רשויות מקומיות, סביב יצירה והטמעה של חזון חינוכי משותף.
התוכנית מתקיימת בשותפות עם משרד החינוך – ותומכת בבתי הספר וברשויות בהכרה ומשאבים.
מודל עבודה רב-שנתי ובר קיימא, אנשי צוות מקצועיים ומעולים, ידע נרחב ומתודולגיות פורצות דרך.
חלוץ במספרים
מספר התלמידים בתכנית
0
חלוצים וחלוצות
0
בתי ספר ברחבי הארץ
0
נשארים במערכת החינוך
% 0
מהבוגרים בעלי תפקידי ביניים וניהול
% 0
שנים של ניסיון
0
חלוץ חינוכי
מנהלים חלוץ חינוכי
מחאות חברתיות
התכנית הוקמה בשנת תשס״ט ביוזמת המכון הדמוקרטי ומופעלת על ידו בשיתוף משרד החינוך, קרנות ורשויות מקומיות. מהקמתה שובצו יותר מ־ 500 חלוצים ברחבי הארץ.
85% מהם מפעילים יוזמות כבר בשנה הראשונה של העבודה בבתי הספר.
כ־75% מהם נושאים תפקידי ריכוז כבר בשנה השלישית.
כ- 17% מבוגרי התכנית מנהלים בתי ספר כיום.
צוות התכנית עשיר בניסיון ארגוני רב בעבודה עם רשויות מקומיות, סביב יצירה והטמעה של חזון חינוכי משותף.
התוכנית מתקיימת בשותפות עם משרד החינוך – ותומכת בבתי הספר וברשויות בהכרה ומשאבים.
מודל עבודה רב-שנתי ובר קיימא, אנשי צוות מקצועיים ומעולים, ידע נרחב ומתודולגיות פורצות דרך.
חלוץ חינוכי
מנהלים חלוץ חינוכי
חלוץ מנהלים
אנו מאמינים שצמצום הפערים החברתיים מתחיל בחינוך
תכנית חלוץ חינוכי מאתרת אנשי חינוך איכותיים, מכשירה אותם לתפקידי מנהיגות ומשבצת אותם בבתי ספר בפריפריה החברתית והגיאוגרפית כדי להוביל שינוי מערכתי מהותי.
חלוץ במספרים
מספר התלמידים בתכנית
0
חלוצים וחלוצות
0
נשארים במערכת החינוך
% 0
מהבוגרים בעלי תפקידי ביניים וניהול
% 0
בתי ספר ברחבי הארץ
0
שנים של ניסיון
0
חלוץ מנהלים
התכנית הוקמה בשנת תשס״ט ביוזמת המכון הדמוקרטי ומופעלת על ידו בשיתוף משרד החינוך, קרנות ורשויות מקומיות. מהקמתה שובצו יותר מ־ 500 חלוצים ברחבי הארץ.
85% מהם מפעילים יוזמות כבר בשנה הראשונה של העבודה בבתי הספר.
כ־75% מהם נושאים תפקידי ריכוז כבר בשנה השלישית.
כ- 17% מבוגרי התכנית מנהלים בתי ספר כיום.
צוות התכנית עשיר בניסיון ארגוני רב בעבודה עם רשויות מקומיות, סביב יצירה והטמעה של חזון חינוכי משותף.
התוכנית מתקיימת בשותפות עם משרד החינוך – ותומכת בבתי הספר וברשויות בהכרה ומשאבים מודל עבודה רב-שנתי ובר קיימא אנשי צוות מקצועיים ומעולים, ידע נרחב ומתודולגיות פורצות דרך.

תכנית המנהיגות החינוכית המובילה בישראל!

תכנית "חלוץ חינוכי" פועלת בשותפות של המכון הדמוקרטי ומשרד החינוך כבר 13 שנה!
התכנית מכשירה מורים צעירים בתהליכי פיתוח יוזמות והופכת מחנכים - למנהיגים

מה אנחנו עושים?

אנו מציעים ליווי ופיתוח לרשויות המבקשות לייצר מנהיגות חינוכית שתוביל את ה"אני מאמין החינוכי" של הרשות, במטרה לבנות דור חדש של מנהיגים חינוכיים, ערכיים ויוזמים.

הסיפור הרשותי

חיבור לאתגרים, הזדמנויות וצרכי הרשות

מורים איכותיים

חיזוק ושימור כוחות המורים האיכותיים ברשות

עתודה ניהולית

יצירת עתודה ניהולית בהתאם לסיפור החינוכי-רשותי

מנהיגות חינוכית בת קיימא

יצירת מנגנון בר קיימא המצמיח ומשמר מנהיגות מקומית

מעגלי ההשפעה

איך עושים את זה?

חלוץ חינוכי

מיפוי ההזדמנויות והאתגרים הרשותיים

חלוץ חינוכי

איתור ומיון קבוצת חלוצים ממערכת החינוך

המכון הדמוקרטי

הכשרה ופיתוח של קבוצת החלוצים

חלוץ חינוכי 1

החלוצים מובילים פעולות השפעה לשינוי במערכת החינוך

החלוצים מצטרפים לרשת חלוצים ארצית

חלוץ

יצירת מנגנון בר קיימא על ידי הכשרת מחזורי המנהיגות הבאים ועתודה ניהולית בשיתוף אבני ראשה

איך אנחנו יוצרים מנהיגות?

המעגל האישי

עבודה אישית אימונית על תהליכי התפתחות אישיים

המעגל הצוותי

עבודה עם צוותי פעולה של חלוצים בתוך המסגרות החינוכיות השונות על קידום פעולות מחוללות שינוי

המעגל הרשותי

עבודה עם קבוצה מעורבת של אנשי חינוך ברשות לבניית יכולות של מנהיגות ביניים ועתודה ניהולית

איך אנחנו יוצרים מנהיגות?

המעגל האישי

עבודה אישית אימונית על תהליכי התפתחות אישיים

המעגל הצוותי

עבודה עם צוותי פעולה של חלוצים בתוך המסגרות החינוכיות השונות על קידום פעולות מחוללות שינוי

המעגל הרשותי

עבודה עם קבוצה מעורבת של אנשי חינוך ברשות לבניית יכולות של מנהיגות ביניים ועתודה ניהולית

לפרטים נוספים:

השאירו פרטים לתיאום פגישה >>

בתום השנה הראשונה - החלוצים מתכננים פעולות שינוי

בתום השנה השנייה -החלוצים מקדמים שינוי כקבוצה ונכנסים לתפקידי ביניים

בתום השנה השלישית - מנהיגים מתוך הקבוצה מכשירים את הדור הבא

לפרטים נוספים:

השאירו פרטים לתיאום פגישה>>

הצטרפות לתכנית

תהליך האיתור, המיון והקבלה נערך לפני תחילת העבודה הרשמית, מתבסס על הניסיון המצטבר של התוכנית ומשלב קריטריונים וצרכים של הרשות המקומית.

מה מקבלים?

לפרטים נוספים:

השאירו פרטים לתיאום פגישה>>

התחברו:

דילוג לתוכן