הערכה ומחקר

תהליך הערכה טוב הוא תהליך היוצר תועלת לארגון, למנהליו ולעובדיו.

אנו מציעים תהליכי הערכה המלווים מנהלים וצוותים בתהליכי שינויי. התהליכים שלנו הלוקחים בחשבון הן את הסביבה הפנים ארגונית והחיצונית לו (אקו-סיסטם ארגוני), ומתנהלים מתוך דיאלוג מתמשך עם בעלי העניין השונים.

אנו שואפות ליצירת תהליך הערכה מקצועי – הן מעצב והן תוצאתי – שהינו שימושי ובעל משמעות לכלל השותפים. תהליך המכבד את המוערכים, ומבוסס על מספר עקרונות עבודה:

  • ממד הדיאלוג – יצירת מתווה עבודה בשיתוף עם כלל השותפים. דגש על תהליך הערכה שיהיה רלוונטי לארגון ולשותפים בו.
  • ממד הגיוון – גיוון המבטא חשיבה יצירתית לגבי בחירת אוכלוסיות המחקר, כלי המחקר ואופן הצגת הממצאים.
  • ממד התהליך (הערכה ככלי עבודה שוטף) – הערכה מלווה את ההטמעה לאורך התקופה המוגדרת לצורך התבוננות מעמיקה ושיפור (תוך כדי).
  • ממד התוצאה –הערכה שמה דגש על הצגת מדדי תוצאה שיצביעו על התפתחות התוכנית לאורך השנים ועל המידה בה השיגה את יעדיה.

מיפוי ארגוני והערכה רחבת היקף

מודל להערכה משמעותית התומכת ומצמיחה למידה משמעותית והתבוננות רב מימדית על הלומד.

Panorama - מנתונים לתובנות

מאגר שאלונים מקוונים במגוון נושאים, המותאמים ללקוח לצרכי הערכה ממוקדת, תמונת מצב ארגונית/בית ספרית משקפת בפרק זמן קצר תוך חסכון משמעותי במשאבים ארגוניים – כסף, זמן וכוח אדם.

הערכת הלמידה מודל ימ"ה

מודל להערכה משמעותית התומכת ומצמיחה למידה משמעותית והתבוננות רב מימדית על הלומד.