Panorama – מנתונים לתובנות

איך תדעו אם הצלחתם בהטמעתה של תוכנית חדשה? איך תדעו אם עמדתם ביעדים המרכזיים שלכם?

עם הזמן, מתוך המפגש עם בתי ספר וארגונים שונים, התחדד הצורך של אותם ארגונים לבצע הערכה נקודתית. כזו שתתן להם תשובות לגבי איכות ההטמעה של תכנית שינוי מסויימת, ותסייע להשיב על שאלות שונות: האם אנו בדרך הנכונה? האם שותפים שלנו מאמינים בדרך שלנו? האם יש מחוייבות של השותפים השונים לקחת חלק בשינוי? ועוד שפע שאלות דומות.

פעמים רבות ארגונים נמנעים מביצוע הערכה כלשהי, בעיקר על רקע מגבלות של משאבי זמן, כסף וכוח אדם.

לשם כך פיתחנו מודל עבודה המאפשר לארגון לקבל נתונים באופן נקודתי, יעיל ומהיר.

מה השירות שאנו נותנים?

  • שימוש במאגר שאלונים מוכנים (בעברית, ערבית ואנגלית)
  • ביצוע הערכה ממוקדת: מיפוי מצב; זיהוי צרכים; איכות הטמעת והפעלת תוכנית; סקרי שביעות רצון וכד’
  • קבלת מצגת / דוח הכוללים: ממצאים, המלצות, והצעה לפעילות ארגונית לצורך הפקחת לקחים
  • חסכון משמעותי במשאבים ארגוניים בתהליכי הערכה (כסף, זמן וכוח אדם)
  • מהיר: ממצאים תוך שבוע

מה מאפשר השימוש במאגר השאלונים?

  • קבלת החלטות מבוססת נתונים
  • למידה והפקת לקחים: הצגת ממצאים באופן ידידותי, נוח ובהיר – על מנת לאפשר לארגון ללמוד את הממצאים, להשתמש בהם ולהפיק מהם תועלת
  • שיקוף תמונת מצב בזמן נתון או בחינת שינויים על-פני זמן
  • הבחנה בין קבוצות (בין מחלקות בארגון, שכבות בבית ספר, בעלי תפקידים ועוד)
  • חידוד שפה ארגונית