תאוריית יו | בן ונגר

תאוריית יו | בן ונגר

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי כלים איך משתמשים בכוחו של הרגע הזה באמצעות תאוריית U? כיצד יכולים ארגונים להתמקד ולחקור את מה שקיים ברגע הזה ואת כל הפוטנציאל שטמון בו בזכות מגוון גדול של אנשים? (מגוון אתני, מגדרי, גילאי, תפיסתי...