גישה זו מאפשרת יצירת תוכנית לימודים במסגרת החינוך האישי | הפרט זוכה לחופש פעולה מקסימאלי תוך מסגרת עבודה ברורה וליווי קבוצת לומדים.

SELF MANAGED LEARNING – SML

היא גישה ייחודית ללמידה והתפתחות הכוללת את הגמישות הנדרשת הן מהפרט והן מהארגונים באלף הנוכחי. יוצר הגישה, פרופ’ איאן קאניגהם, פיתח אותה כסטודנט צעיר למען עצמו וחבריו ובהמשך יישם אותה בתוכניות לימודים של אוניברסיטת סאסקס בבריטניה ובעבודה עם ארגונים כמו אריקסון ו-B.B.C.

[1]

במסגרת החינוך האישי ניעזר בגישה זו ובכלים שהיא מאפשרת בשלב יצירת תוכנית לימודים אישית.

ה-SELF MANAGED LEARNING משלב בתוכו חופש פעולה מקסימאלי לפרט תוך עבודה במסגרת ברורה בליווי קבוצת לומדים. הפרט קובע את מטרות הלמידה ואופני הלמידה שלו בעצמו, אך הללו נעשים בתהליך מובנה ובשלבים. למידה זו מתוכננת ומתרחשת בהתייחסות לנקודות החוזק ואזורי הצמיחה, כפי שזוהו בשלב הראשון, וכמובן ביחס לתחומים בהם בחר הלומד להעמיק.

קבוצת SML

השדה הקבוצתי מאפשר את הדיאלוג, השיח והאחריות המשותפת לקידומו של כל פרט, תוך יצירת אקלים איכותי וחברי המאפשר למידה, קבלה והתקדמות. הקבוצה מלווה את הלומד, ותפקידה לעזור בחידוד המטרות שמציג היחיד וללוותו במסעו אליהן.

תכנון חוזה הלמידה

תהליכי הלמידה ב-SML נבנים ונמדדים בהתאם לחוזה למידה שנכתב על ידי הפרט והמעקב שנעשה בידי הקבוצה. גם דרך  ההערכה נקבעת על ידי הפרט (באישור הקבוצה והמנחה). חלק ממשימת הצמיחה האישית והאוטונומית היא היכולת להעריך את עצמך.

בכתיבת החוזה מתייחס הפרט ל-5 שאלות:

שאלה 1 – מאין באתי? >>

שאלה 2 – היכן אני היום? >>

שאלה 3 – לאן אני רוצה להגיע? >>

שאלה 4 – כיצד אשיג את יעדי? >>

שאלה 5 – הערכה: כיצד אדע שהגעתי? >>

בתכנון החוזה הפרט לוקח בחשבון את תוצאות החיפוש שערך, את שאלותיו המרכזיות על התחום בו בחר להעמיק ואת ניצני רעיונותיו ביחס להמשך דרכו.

לקבוצת הלמידה תפקיד מכריע בעזרה לקביעת יעד או מטרה ריאליים ובקביעת הדרכים להשגתם.