ליווי תהליכי צמיחה | המכון הדמוקרטי

ליווי תהליכי צמיחה

אחת המשימות שלנו כמנחים במכון היא ליווי תהליכי צמיחה. מה זאת צמיחה? מה בין צמיחה להתפתחות? בין האישי למקצועי?רביב רייכהרטהמושג התפתחות כמעט שאינו נידון בזכות עצמו וקשה למצואהגדרה שלו, שתקיף את התחומים הרבים הנעזרים בו, ותבחין אותו מתהליכי שינוי אחרים.במרבית האינציקלופדיות והלקסיקונים אין התייחסות והגדרה למושג עצמו, אלא בהקשרים שונים שלו כמו: ביולוגיה התפתחותית, התפתחות הילד,התפתחות כלכלית ועוד.העובדה שכמעט ולא מתנהלים דיונים ביחס למושג כה מרכזי,  מעידה על קושי למצוא מאפיינים משותפים לכללהתהליכים שמיוחס להם שינוי בכיוון התפתחותי.

פריטים נבחרים

דילוג לתוכן