SML Archives | המכון הדמוקרטי

שעשועון סגנונות למידה: מי אני כאדם לומד/ת?


הסדנה המוצגת כאן יכולה לשמש אותנו בעבודה בכיתות.
מטרתה להכיר טוב יותר ואף לחגוג את  השונות המתקיימת בין הלומדים השונים המהווים חלק מכיתה או מקהילת לומדים. עצם העובדה שיש בכל קבוצה לומדים שונים וייחודיים מאפשרת דיאלוג על שוויון ושונות, על כבוד וקבלה. אחריותו של המורה להכיר בשונות ולהתכוון אליה בדרכי ההוראה, ההערכה והלמידה המתאפשרים בכתה, אבל גם ובעיקר ללמד את הילדים להכיר את עצמם ואת הייחודיות שלהם כלומדים. ללא ספק, הכרות הלומד עם סגנון הלמידה המאפיין אותו מהווה אלמנט משמעותי המאפשר לילד לקחת חלק בתהליכי למידה מודעים ומשמעותיים.  על הלומד עצמו להבין את המשמעות של  סגנון הלמידה שלו.
דרך הסדנה ניתן להדגיש את המשמעות העמוקה של השאלה “מהי למידה?” ” של מי הלמידה?”  “מי קובע מה צריך ללמוד?” וכדומה. חשוב לנצל את ההזדמנות ולערער על התפיסות המקובעות על השאלות הללו, להטיל ספר ולפתוח את החשיבה.

שעון פעילות

אופי הפעילות כל אחד מהמשתתפים מקבל ”שעון“/יומן ועליו רשומות שעות למשל: 14:00, 15:00, 16:00, 00:00, 08:00 חשוב להתאים את כמות השעות לכמות המשתתפים ולהוריד אחד. שלב ראשון: על כל תלמיד לקבוע פגישות עם תלמידים אחרים, בהתאם לשעות אסור לקבוע יותר מפגישה אחת עם אותו תלמיד....

שאלה שניה SML – איפה אני היום ?

מאת: מיכל גלבוע אטר שאלה זו מזמינה אותך לבדוק היכן את/ה היום בהתייחס לידע, יכולות, מיומנויות, תכונות, אפיוני סביבה ומשפחה והאפשרויות הפתוחות בפניך. באיזה תחום אני מעוניין/ת להעמיק? האם יש לי כיוון ספציפי בתחום זה? האם הוא עשוי להוות בעבורי שדה פורה לפעילות או ללמידה?...

שאלה שניה – מתודה 9 – ענן, לב, קרקע

כללי מפזרים כרטיסיות עם תמונות של ענן, לב, קרקע. מהלך הפעילות פתיחה נותנים הסבר על משמעות התמונות ומבקשים מהתלמידים למלא על עצמם. פעילות הענן – מהווה את אזורי הצמיחה שאנחנו מסמנים לעצמנו. בנוסף הענן מסמל לאן אני רוצה ללכת, לאן אני שואף להגיע, רצונות קונקרטיים לעתיד....
דילוג לתוכן