PBL Archives | המכון הדמוקרטי

תכנון פרויקט

בדף זה מרוכזים מספר כלים אשר מסייעים בידי המורה בשלבי תכנון הפרויקט. מחמא״ה – מהו פרויקט טוב >> דף עזר לתכנון פרויקט >> Project planner – דף עזר לתכנון פרויקט >> פרוקטוקול כיוונון פרויקט >>   לקריאה נוספת לחוברת ארגז כלים...

שעון פעילות

אופי הפעילות כל אחד מהמשתתפים מקבל ”שעון“/יומן ועליו רשומות שעות למשל: 14:00, 15:00, 16:00, 00:00, 08:00 חשוב להתאים את כמות השעות לכמות המשתתפים ולהוריד אחד. שלב ראשון: על כל תלמיד לקבוע פגישות עם תלמידים אחרים, בהתאם לשעות אסור לקבוע יותר מפגישה אחת עם אותו תלמיד....

קורס PBL בשיתוף מט״ח

רשימת קישורים ישירים לסרטוני ההדרכה: מבוא ללמ”פ סרטון הדרכה: למ”פ – למה? ולמה עכשיו? לצפיה בסרטון >> סרטון הדרכה: איך מעריכים בלמ”פ? לצפיה בסרטון >> רפלקציה ו-POL סרטון הדרכה: איך מפתחים חשיבה רפלקטיבית? לצפיה בסרטון >> סרטון הדרכה: מהו POL?...

פתוח חשיבה רפלקטיבית והצגת הלמידה – POL

הערכה נובעת מתוך תפיסה עמוקה של דיאלוג ומשוב מקדם. משוב כזה מתרחש באופן שוטף, על פי רוב באופן בלתי פורמאלי, ומלווה בעצירות מתוכננות לצורך הערכה פורמאלית של היבטים שונים של הלמידה וההתפתחות. ההתכוונות העמוקה למתן משוב מקדם היא בתרבות הבית ספרית, ומחייבת תכנון מבני...
דילוג לתוכן