תרבות דמוקרטית במכון Archives | המכון הדמוקרטי

תהליך מינוי מנכ”לים

מינוי מנכ”לים במכון הדמוקרטי- פברואר 2019

התהליך כולו נבחן אחרי הבחירות הראשונות במודל ב- 2014 ונבחן שוב אחרי הבחירות באוקטובר 2018. המסמך להלן הוא אחרי שינויים ותוספות שנעשו על ידי שני צוותים.

תהליך מינוי מנהלים במכון

מינוי מנהלים באופן דמוקרטי הוא חלק ממהלך כולל של הטמעת תרבות דמוקרטית במכון לחינוך דמוקרטי וצמצום הפער בין המשימה הארגונית למול הלקוח לבין ההתנהלות הפנים מכונית. מטרת התהליך היא לאפשר שוויון הזדמנויות לכל העובדים ותוקף מקצועי למנהלים. התהליך כלל מספר שלבים: הועדה...

שלבים ביצירת תכנית עסקית לפי המודל של אמיר כבירי

נקודת המוצא העומדת מאחורי השימוש במודל זה הינה כי קיים דמיון בין הקמת מיזם לבין הקמת עסק. אחד ההבדלים המהותיים המתקיים בין מיזם לבין עסק הינו האוריינטציה שלהם. דהיינו, בעוד עסק כלכלי מונע מתוך אוריינטציה של הכנסה, והמבקש להקים את העסק נדרש להעריך מראש את הכנסותיו...

קלפיתוח – כלי לפיתוח מקצועי

קלפיתוח – כלי לפיתוח מקצועי ערכה זו נוצרה על מנת לשמש ככלי עזר למנהל, למדריך ולכל מי שמלווה התפתחות של אנשים וארגונים במיוחד בתחום החינוך. הערכה פותחה בתוך תכנית חלוץ חינוכי של המכון הדמוקרטי, מתוך צורך שעלה מהשטח להגדרה ולהבניה של תהליכי השינוי אותם אנו מובילים...

פורום המכון לתנאי העסקה

תאריך הפורום:דצמבר 2016 רקע ורציונל- בשנים האחרונות המכון הדמוקרטי עובר תהליכי דמוקרטיזציה פנים ארגוניים. כחלק מתהליך זה עלה על ידי העובדים הצורך לעסוק בתנאי ההעסקה של עובדי/ות המכון. על מנת לפתח מנגנון השתתפותי התכנסה ועדת אד הוק שחקרה מנגנונים שונים, ראיינה ארגונים,...
דילוג לתוכן