שינוי ברשות Archives | המכון הדמוקרטי

תהליך שינוי חינוכי רשותי- השלבים בתהליך

מאת מיכל גלבוע שלבי הדרך  של מקום  הבוחר להפוך למקום של  חינוך הדרך תתחיל ביצירת עוגנים רעיוניים ומבניים  ותמשיך בתהליך התפתחות מתמיד. היכרות עם השלבים האפשריים בדרך, מפתחות ההצלחה לתהליך וגם חסמיו ומכשוליו, תאפשר לעוסקים במלאכה לנווט במסע השינוי תוך הבנה של חוסר...

שינוי ברשות

התחום המוניציפלי במכון לחינוך דמוקרטי מסייע לרשויות ולערים לקדם שינויים חברתיים וחינוכיים, באמצעות כלים המבוססים על ערכים דמוקרטיים ומקיימים תרבות דמוקרטית הלכה למעשה.
התחום מבקש לתת מענים לאתגרים ולצרכים של היישוב כמרחב בו מתקיימים ופועלים בו-זמנית קהילות, פלחי-אוכלוסייה, ארגונים, עסקים, מוסדות ומשילות מקומית.
הנחת המוצא היא שהישוב מתקיים כמיקרו קוסמוס, בו חיים אנשים חיים שלמים, תוך שהם ממלאים תפקידים שונים לאורך חייהם למן לידתם ועד זקנתם. לכל שלב חיים יש צרכים ייחודיים ואפשרויות שונות לבוא לידי ביטוי.

סדנה – השתתפותיות ככלי לניהול קהילת הורים

“הורים וקהילה במערכת – שונאים סיפור אהבה…” משך זמן המפגש: 8 שעות אקדמיות מטרות המפגש הכרות עם מתודולוגיות השתתפותיות ככלי לניהול קהילת הורים-הורים בודדים במערכת, ועדי הורים, קהילת הורים בית ספרית, שכונתית ועוד. היוועצות עמיתים בדילמות מן...

ממדים מרכזיים בתהליך שינוי בית ספרי וארגוני

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני מאת: ד”ר יעל שטיימברג תיאור מודל ארבעת הממדים להתבוננות עקבית על תהליכי שינוי מטרת המודל המוצג להלן הינה ליצור מסגרת עקבית להתבוננות אחר תהליכי שינוי ארגוני – הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית, הן תהליכים פנים ארגוניים...
דילוג לתוכן