ספירלת החממה בסמינר הקיבוצים Archives | המכון הדמוקרטי

ספירלת החממה שנה ג

פריט ידע זה מתייחס לרציונל השנה השלישית במסלול הספירלי של החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים. פריט זה מתאר בקווים כלליים את הרציונל של שנה ג’ והתחנות העיקריות של הספירלה בשנה זו.

ספירלת החממה שנה ב

תקציר: פריט ידע זה מציג את רציונל שנה ב של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים, ואת התחנות העיקריות במהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בשתי תמות עיקריות המלוות את שני האתגרים העיקריים של הסטודנטים בשנה זו:

  1. העשרת התפיסה והכלים של תרבות דמוקרטית ופדגוגיה דמוקרטית- המלווה את אתגר ההתנסות המעשית של הסטודנטים/ות בבתי הספר בעלי התפיסה החינוכית ה”מסורתית”.
  2. השראה לתחילתו של מיזם חינוכי-חברתי- תהליך המיזם כולל חלימה, הגייה, תכנון ותחילת היישום של מיזם החינוכי-חברתי שעל הסטודנטים/ות ליצור.

ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה”אני מאמין חינוכי” של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה”אני מאמין חינוכי”, של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

דילוג לתוכן