מנהיגות דמוקרטית Archives | המכון הדמוקרטי

לא רק השורה התחתונה: שינוי וצמיחה בארגונים – מדדי תשתית, ביצוע ותוצאה

מהם המדדים שיהוו את הבסיס ליצירת מוטיבציה, תחושת יכולת ותחושת איפשור לקידום שינוי?
כתבה זו באה להציג מודל הוליסטי להתבוננות עקבית אחר תהליכי שינוי ארגוני. תהליך השינוי יכול להתרחש במעגלי השפעה שונים, משינוי מקומי כמו שיפור תהליך גיוס העובדים לארגון, ועד לשינוי עומק כמו הטמעה של תכניות התערבות שונות בארגונים, במטרה לייצר אימפקט רחב היקף. מסמך זה מתמקד בהתבוננות על מדדי תשתית, תוך הצגת מודל ארבעת הממדים.

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני | מודל להתבוננות שיטתית ולהערכת השפעת השינוי

מטרת המודל המוצג במסמך זה הינה ליצור מסגרת עקבית להתובננות אחר תהליכי שינוי ארגוני- הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית (השפעת השינוי), הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים. המודל מציג ארבע ממדים המאפיינים שינוי ארגוני: ממד רעיוני, ממד ניהולי-ארגוני, ממד יחסים (אקלים) וממד למידה והתפתחות.

מנהיגות נחיל – סדנה

סדנא של פלוריס swarm leadership23-24/2/2017 לינק לרשימת ספרים מומלצים של :DemocratEx מנטרות:מנהיג הוא מי שרוצה לעזוראיך? אומרים כן!  עקרונות מפתח:כולנו חלק ממערכת ולכן החשיבות היא בריאות הקהילה השלמה.בכל פעם שנשאלת שאלה או עולה צורך ומזוהה על ידי הקהילה כחושבה הקהילה...

תיאורית U ארבע רמות של הקשבה

הרעיון המארגן מאחורי תאוריית U הוא להביא קבוצת אנשים מגוונת לנוכחות מלאה בהווה על-מנת לבחון איזו פעולה משותפת מתהווה מתוכו. עבור הרבה א/נשים גישה כזאת נמצאת מחוץ לאזור הנוחות. עדיין, הם לא באמת נדרשים לזנוח לגמרי את העבר או את העתיד, אלא רק להסיט את תשומת ליבם להווה המשותף. העבר והעתיד, גם כך תמיד יחכו מעבר לפינה.

דילוג לתוכן