חינוך אישי Archives | המכון הדמוקרטי

עקרונות בתהליך החינוך האישי

עקרונות החינוך האישי המרכזיים לפיהם מתקיים התהליך הם
  • קיום אינטראקציות בינאישיות דיאלוגיות מכבדות אדם.
  • האדם בקהילה הינו אדם רב מימדי בעל אזורי חוזק וצמיחה  אישיים.
  • האדם בקהילה פועל ומתפתח מתוך אזורי החוזק שלו.
  • מתקיימת הכרה והוקרה באזורי החוזק והייחודיות של כל אדם, תוך ברור אישי מתמיד.
  • לגיטימיות הייחודיות והשונות של כל אדם בקהילה.
  • התפתחות אישית בתוך  וכחלק מהחברה אליה היחיד שייך ,תוך עשייה אקטיבית למענה.

ספירלת החממה שנה א

פריט ידע זה מציג את רציונל שנה א של מסלול החממה בסמינר הקיבוצים, ואת תחנות המהלך השנתי.
שנה זו מתמקדת בחלקה הראשון במסד הרעיוני של החינוך הפרוגרסיבי והדמוקרטי, ובכללו בניית מסמך ה”אני מאמין חינוכי” של הסטודנט/ית במסלול, ברוח חינוך זה. חלקה השני של השנה מוקדש למימוש מעשי, ברוח ה”אני מאמין חינוכי”, של הסטודנט/ית, בעת ההתנסות בבית ספר דמוקרטי.

ספירלת החממה- שנה א- ליבת הספירלה: החברותא

פריט ידע זה מתייחס למושג “קבוצת חממה” או “חברותא”, המהווה את ליבת הספירלה של מסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים.
קבוצת החממה המקיימת את מפגשי החברותא היא קבוצת התפתחות וגיבוש זהות, המלווה, מהדהדת (Echo) ועדה (Witness) לתהליך התפתחותו של הסטודנט/ית הדמוקרטי. זוהי קבוצה פסיכו-פדגוגית, המהווה צירוף של קבוצת תוכן ומשימה עם קבוצת תהליך התפתחות. קבוצה זו מלווה את הסטודנט/ית במהלך גיבוש זהותו/ה החינוכית-חברתית, לאורך כל שלוש שנותיו במסלול החממה ליזמות חינוכית-חברתית.

דילוג לתוכן