PBL Project Based Learning ככלי לפיתוח יזמות

תהליך הלמידה, ההוראה וההערכה הקרוי PBL, מהווה גם פדגוגיה בעל עקרונות למידה דמוקרטיים. מאחר ו”מנוע” הלמידה הוא תוצר, עליו מחליט/ה המורה עוד טרם היציאה למסע הלמידה, הרי שניתן לבצע הקבלה בין שלבי תהליך הלמידה הפי.בי.אלי לבין תהליך הנעת יוזמה.

PBL Project Based Learning ככלי לפיתוח יזמות

תהליך הלמידה, ההוראה וההערכה הקרוי PBL, מהווה גם פדגוגיה בעל עקרונות למידה דמוקרטיים. מאחר ו”מנוע” הלמידה הוא תוצר, עליו מחליט/ה המורה עוד טרם היציאה למסע הלמידה, הרי שניתן לבצע הקבלה בין שלבי תהליך הלמידה הפי.בי.אלי לבין תהליך הנעת יוזמה.

אקטיביזם

אקטיביזם הוא הרצון והיכולת לפעול לתיקון החברה. לאקטיביסט תחושת מסוגלות והשפעה,  יחד עם חשיבה ביקורתית חברתית.
הנחת היסוד היא שהאדם יכול להשפיע על המציאות ולשנות אותה באופן שמתאים לו ולקהילתו כאשר הוא מודע לייחודיות שלו, מכיר את נקודות החוזק והיכולות שלו, מתאפשר לו לבטא את עצמו ויש לו כלים להתבונן על הנעשה סביבו באופן ביקורתי והבנה לאן נכון לו לתעל את יכולת הפעולה שלו.

ארגונים לקידום יזמות – כדאי להכיר

קישורים שימושיים קישורים מיני-אקטיב, אקטיביזם אפקטיבי המרכז הבין-תרבותי ירושלים- כולל קהילת נשים אקטיביסטיות במזרח ירושלים וקהילת נשים חרדיות>> שדרות- החממה הרב-תרבותית ומיזמים בקהילה בשיתוף מעורבות חברתית>> קישורים בדגש עסקי: מט”י- המרכז לטיפוח יזמות>> מעוף-...

ארגז כלים לעידוד יזמות פנים ארגונית

תקציר מאת: ד״ר רון דביר ארגז הכלים מציג בקצרה כמה מהאמצעים המקובלים בעולם העסקי (וחלקם גם בעולם הציבורי) לקידום חדשנות יזמות בארגון. ארגז הלכים לא מכיל את כל האמצעים האפשריים – אלא את העיקריים בלבד, להערכת המחבר. אשכולות קיימים אמצעים רבים לעידוד יזמות. לצורך...

דוגמאות לתהליכי למידה – אקטיביזם

יכול לשמש כתהליך סופי לכל התהליכים שתוארו לעיל:

חשיפה, העמקה והתמחות או כתהליך למידה עצמאי ושלם. מתוך תהליך הלמידה הקונסטרוקטיביסטי מזהים בשלב גיבוש העמדה בעיה שרוצים לפתור, או רצון לשנות בסביבה הקרובה ומייצרים פרויקט של פעילות בסביבה. Problem Based Learning – אקטיביזם

השאלה הפוריה- ככלי לפיתוח יזמות

לקוחה מעולם הפדגוגיה הדמוקרטית. היא מהווה את השלב הראשון של ההוראה והלמידה בקהילת חשיבה וכן בתהליך פי.בי.אלי. מטרתה של השאלה הפוריה הינו ליצור תמריץ או גירוי אינטלקטואלי לקבוצה המתעתדת לצאת למסע החקר והלמידה, בדמות שאלה פתוחה, העונה לקריטריונים מסויימים. השאלה הפוריה...

מהו אקטיביזם?

אקטיביזם הוא הרצון והיכולת לפעול לתיקון החברה. לאקטיביסט תחושת מסוגלות והשפעה, יחד עם חשיבה ביקורתית חברתית.
הנחת היסוד היא שהאדם יכול להשפיע על המציאות ולשנות אותה באופן שמתאים לו ולקהילתו כאשר הוא מודע לייחודיות שלו, מכיר את נקודות החוזק והיכולות שלו, מתאפשר לו לבטא את עצמו ויש לו כלים להתבונן על הנעשה סביבו באופן ביקורתי והבנה לאן נכון לו לתעל את יכולת הפעולה שלו.

דילוג לתוכן