מאמר Archives | המכון הדמוקרטי

ממדים מרכזיים בתהליכי שינוי בית ספרי וארגוני | מודל להתבוננות שיטתית ולהערכת השפעת השינוי

מטרת המודל המוצג במסמך זה הינה ליצור מסגרת עקבית להתובננות אחר תהליכי שינוי ארגוני- הן ברמה תהליכית והן ברמה תוצאתית (השפעת השינוי), הן תהליכים פנים ארגוניים והן חיצוניים. המודל מציג ארבע ממדים המאפיינים שינוי ארגוני: ממד רעיוני, ממד ניהולי-ארגוני, ממד יחסים (אקלים) וממד למידה והתפתחות.

מהי תרבות דמוקרטית

גיליון 01 דצמבר 2016 תרבות דמוקרטית מגזין המכון לחינוך דמוקרטי מהי תרבות דמוקרטית? נסיון לחדד את המושג העמום לכאורה ״תרבות דמוקרטית״ לדף הבית מאת אפרת בן צבי מטרתו של מאמר זה לנסות ולעמוד על המשמעות של המושג העמום “תרבות דמוקרטית” (1) – באופן בו הוא נתפס במכון לחינוך...
דילוג לתוכן