חפש ב - Wiki

מאגרי המידע של המכון הדמוקרטימשילות משתפת תהליך מיפוי עירוני

המצגת מציעה גישות שונות וכלים שונים למיפוי, ומתייחסת לשאלות מה למפות? איך למפות? ומהם מקורות המידע למיפוי?

משילות_משתפ_פגישה_עם_הצוות_-_כלי_מיפוי_-_למשלוח_לצוות_5-7-17.pptx

לקריאה וצפיה במצגת >>
:שינוי ברשות
:משילות משתפת
:התחום המוניציפאלי
:מצגת
:הערכה
:מיפוי
:Public

בחזרה אל הנושא:
שינוי-ברשות
שינוי ברשות
דילוג לתוכן