חפש ב - Wiki

מאגרי המידע של המכון הדמוקרטיארגונים במודל Teal

“תקציר” תוכןמה קורה כשמגיעים לרמה מקסימלית של השתתפות? בסקירה זו יוצג מודל ניהול חדש בפיתוחו של פרדריק לאלו (Frederic Laloux). המסמך מסתמך על ספרו Reinventing Organization. למי שמעדיף לצפות, בסוף המאמר מצורף סרטון המסכם את הסקירה יוצר מקור}} 1/2017/05/ …

בסקירה זו יוצג מודל ניהול חדש בפיתוחו של פרדריק לאלו (Frederic Laloux). המסמך מסתמך על ספרו Reinventing Organization. למי שמעדיף לצפות, בסוף המאמר מצורף סרטון המסכם את הסקירה:מאמר
:פסיק
:השתתפותיות
:ארגוני Teal
:פריטים נבחרים
:ארגונים דמוקרטיים
:Public

בחזרה אל הנושא:
ארגונים-דמוקרטייםמנהיגות-דמוקרטית
ארגונים דמוקרטייםמנהיגות דמוקרטית
המכון הדמוקרטי
di@democratic.co.il
טלפון: 03-7412729
פקס: 03-7412723
יגאל אלון 76, תל אביב-יפו
מיקוד 6706701
וגם ברשתות
דילוג לתוכן
“תקציר”
תוכןמה קורה כשמגיעים לרמה מקסימלית של השתתפות?
יוצר
מקור}}
1/2017/05/15/ארגוני-teal/}}