אקדמיה Archives | המכון הדמוקרטי

שנה א- שנת חיפוש

שנה א’- שנת החיפוש
בשלב זה הסטודנט לומד על עצמו ועל העולם שבו הוא חי בעזרת התחומים שהוא מזהה כחזקות שלו וכאזור הצמיחה שלו, ויוצא לחיפוש אחר נקודות ההשקה של אלו עם העולם.
תהליך חיפוש זה הוא חלק מהכשרת איש חינוך הפעיל בעולם.

רב תרבותיות בתכנית שבילים

לפסוע בשבילי ה- Liberté, Égalité, Fraternité במבטא יהודי-ערבי דרומי;
הצצה לנעשה במרחב הדרומי של המכון

תכנית ״שבילים״ מייצרת שותפות יהודית-ערבית ובדרכה הצנועה, לסמן כיוון אחר בחברה הישראלית. התכנית מזמנת הוויה דמוקרטית סינרגטית המבוססת על שלושת העקרונות העומדים בבסיסה של הדמוקרטיה – חירות, שוויון ואחווה.

ספירלת החממה שנה ג

פריט ידע זה מתייחס לרציונל השנה השלישית במסלול הספירלי של החממה ליזמות חינוכית-חברתית בסמינר הקיבוצים. פריט זה מתאר בקווים כלליים את הרציונל של שנה ג’ והתחנות העיקריות של הספירלה בשנה זו.

דילוג לתוכן