pixel

עתודות ניהול 'חלוץ חינוכי'
בשיתוף מכון 'אבני ראשה'

היכרות, ליווי וכלים לתפקידי ניהול
משפיעים במערכת החינוך ברשות
רוצה להשפיע על מערכת החינוך? רוצה לעלות את המדרגה הבאה הדרושה לתפקיד הניהול? לקבל מעטפת כלים ולמידה המכשירה הוליסטית לכל היבטי התפקיד? רוצה לקדם ניהול חינוכי שיתופי, רואה אדם ומנהיג מערכת?

לפרטים נוספים והרשמה לשנה הקרובה

חלוץ

פרואקטיבי

כלים בייזום והובלת תהליכי שינוי משפיעים ויצרתיים.

פוזיטיבי

הובלה וקידום תהליכי ניהול מערכתיים.

רפלקטיבי

כלים במישוב ורפלקציה אישית, צוותית ומערכתית.

ריאקטיבי

כלים להתמודדות עם התנגדויות, אתגרים ובניית הסכמות.

חלוץ חינוכי

תכנית חלוץ חינוכי למנהיגות חינוכית מצמיחה אנשי חינוך מובילים להשפיע על מערכת החינוך בישראל ולחולל שינוי בר קיימא ברמה המקומית והארצית, שינוי שיקדם מערכת רואת אדם, אפקטיבית ורלוונטית לתמורות של ימינו.

תכני ההכשרה

מבנה התכנית

התכנית מיועדת לבעלי תואר שני, תעודת הוראה ורישיון הוראה.
עדיפות לותק של 3 שנים לפחות וניסיון בריכוז ותפקידי ניהול ביניים.
קבלה לתכנית מותנית:
ראיון אישי
מכתב המלצה מהמנהל/ת
הגשת קורות חיים
עלות למשתתף/ת:
2400 ש"ח – מתוכם 800 השתתפות עצמית, 1,600 ש"ח השתתפות הרשות / התכנית.
תאריך אחרון להגשה: 15/6/23
תחילת תכנית בספטמבר 2023

התחברו:

דילוג לתוכן