pixel

בואו להוביל איתנו

בואו להוביל איתנו

משרד החינוך בשיתוף ג'וינט אשלים, מקדמים מוכנות לעולם משתנה בתפיסה של חינוך מודע הוגנות ומחפשים שותפים לחשיבה ולפיתוח!

אוהבים ללמוד
ולהתפתח?

פערים חברתיים
מטרידים אתכם?

רוצים לבנות מערכת חינוך
הוגנת יותר?

רוצים להיות שותפים לפיתוח
מודל הערכה חדשני?

מטרת התכנית

נתונים רבים מעידים כי במדינת ישראל של שנת 2020, הצלחת תלמידים תלויה במידה רבה ברקע ממנו הם מגיעים מבחינת מצב סוציו-אקונומי, מגדר, מקום מגורים ותרבות. 

אנו שואפים לשנות מצב זה דרך תהליכי ואופני ההערכה. תהליכים אלו יוצרים השקפות שונות על המושגים למידה, התפתחות והצלחה, במטרה לייצר הוגנות במסגרות החינוכיות השונות.

מסגרת התכנית

הצטרפו להזדמנות!

בואו להיות חלק מקבוצת מנהלים מובילה ומגוונת, שלומדת ומפתחת תהליכי הערכה מבוססי הוגנות

קריטריונים להשתתפות בתכנית

לפרטים נוספים והגשת מועמדות

התכנית בשיתוף

unnamed
הג'וינט

התחברו:

דילוג לתוכן