ארגונים היום פועלים במבנים ארגוניים שהתעצבו במאה הקודמת ועדיין אמורים לתת מענה לאתגרים של היום בסביבה מורכבת עם מגוון גדול יותר של אנשים שונים שרוצים יותר עצמאות ואוטונומיה. רוב הארגונים משקיעים זמן, כסף ומשאבים נוספים בהטמעת תפיסות ניהול חדשות לצד החשש משינוי והתאמה של המבנים והתשתית הארגונית למציאות החדשה. יחד עם זאת, הולך וגדל הצורך של מנהלים במיומנויות בין-אישיות להובלת צוותים מגוונים. ב-DemocratEx אנחנו מציעים לכם תהליכי הכשרה וליווי בהטמעת מתודולוגיות (?,תהליכי שינוי ארגוני?) וכלים שנותנים מענה למציאות המורכבת והמגוונת שמתהווה ומשתנה מול עינינו כל העת.

  • מבנים ארגונים היררכיים וקשיחים שלא נותנים מענה למציאות מורכבת ומשתנה.

  • תרבות ארגונית ומתודולוגיות ניהול שמתמקדות רק בחוליה מסוימת בשרשרת הערך.

  • מנהלים שלא יודעים לממש את הערך והפוטנציאל הטמון בצוות מגוון של א/נשים.

עיצוב משותף של תהליך שינוי והכשרה שיביאו למימוש הפוטנציאל שנמצא בחכמת ההון האנושי המגוון בארגון ולהשאת הערך שמיוצר בארגון

מגוון מתודולוגיות, תפיסות וכלים

התאמה ועיצוב לתרבות הארגונית הקיימת

ניסיון בהדרכה של המתודולוגיות והכלים בארץ

שיתוף בידע וחכמה קבוצתית שהולכת ומתפתחת ברחבי העולם