בעולם קיימים מודלים שונים לתהליכים שמתרחשים במערכות מורכבות…

[fts_pinterest type=single_board_pins pinterest_name=drornoy board_id=Models pins_count=19]