מסע בזמן – אחורה וקדימה

מסע בזמן – אחורה וקדימה

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה מכוונת לומדים מסע בזמן – אחורה וקדימה יומני מסע אישיים לתלמידים המסייעים בפיתוח שפה רלפקטיבית – זיהוי מטרות, יעדים, יכולות וקשיים אורלי איבי בן אדרת | מנהלת ביה”ס שורשים –...
שולחנות עגולים

שולחנות עגולים

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה מכוונת לומדים שולחנות עגולים עיצוב כיתה לפי גישה התנהגותית רגשית ופיזית עוז זהר | כפר הנוער ימין אורד שינוי בעיצוב הכיתה ואופן הישיבה מישיבה פרונטלית לשולחנות עגולים, על מנת ליצור אווירה של שותפות...
על אחריות ונוצצים – ניהול כיתה בתרבות דמוקרטית

על אחריות ונוצצים – ניהול כיתה בתרבות דמוקרטית

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי ניהול כיתה על אחריות ונוצצים – ניהול כתה בתרבות דמוקרטית איך גורמים לילדים לקחת אחריות על עצמם ועל מה שקורה בכתה על הטמעת הרגלים בכתה ברוח החינוך הדמוקרטית אילי פס | בי”ס פיכמן – יסודי...