לוגו המכון הדמוקרטי

ארגונים עסקיים

המכון הדמוקרטי איך משפרים את הפרודוקטיביות של צוותים בארגון הפועל בסביבה מורכבת? הצורך של ארגונים עסקיים רבים לשפר באופן מתמיד את האפקטיביות והיעילות של עבודת הצוותים בהם, הפך בשנים האחרונות לאתגר מורכב נוכח העלייה במודעות הצרכנית של הציבור, שינוי המוטיבציות בקרב...

ארגונים מהמגזר הציבורי

המכון הדמוקרטי איך יוצרים תרבות ארגונית שבה מתממש הפוטנציאל שבמגוון ובחכמת ההמון בארגון ובציבור אותו הוא משרת? הכניסה של טכנולוגיות לשיתוף מידע ופעולה בעשור האחרון חשפו ארגונים ציבוריים למציאות הרבה יותר מורכבת ומשתנה. דעת קהל ציבורית מתעצבת ומשתנה בקצב מהיר יותר...

ארגונים מהמגזר השלישי

המכון הדמוקרטי איך יוצרים תרבות ארגונית שבה מתממש הפוטנציאל שבמגוון ובחכמת ההמון בארגון? יותר ארגונים במגזר השלישי מחפשים לגוון ולפתח את מקורות ההכנסה שלהם, לשפר את המענה שלהם לבעיות חברתיות וסביבתיות המערבות מספר רב יותר של מוטבים ובעלי עניין מעורבים. הצרכים של...