pixel

מנהיגות-קשר-אמון: הצמחת מנהיגות מקומית כחלק מחוסן קהילתי של יישוב

אפרת בן צבי וחפציבה דשן המושג "חוסן קהילתי" צמח מחקר קהילות בחירום – איך קהילה יכולה לשמור על החוסן שלה בעת חירום?המחקר של ד"ר לימור אהרנסון-דניאל ופרופ' מולי להד (אונ' בן גוריון בנגב והמכללה האקדמית תל חי, ינואר 2013) בחן 5 אלמנטים אליהם צריך...

התחברו:

דילוג לתוכן