pixel

אחריות הדדית בשטח: הצצה למודל גוונים ברשויות מקומיות

סיגל וסר, ליאור טל שדה וחפציבה דשן נדמיין חברה שמבוססת על ארבעת העקרונות הדמוקרטיים הבאים: דיאלוג, מעורבות חברתית, השתתפותיות ואחריות הדדית. בחברה הזו א.נשים מכירים את השכנים שלהם, מבינים לליבו של האחר, קולו הייחודי של כל אדם וקולן החשוב של כל קהילה ותרבות מקבלים מקום...

התחברו:

דילוג לתוכן