pixel

מה בין עיר דמוקרטית לעיר מאושרת?

מה זו עיר דמוקרטית? עיר דמוקרטית היא עיר שמחברת דמוקרטיה לחיים, עיר שמקיימת תרבות דמוקרטית עם ארבעה עקרונות פעולה מרכזיים - הזדמנויות וחוויות דיאלוג בין מגוון התושבים והקהילות השונות והשונים בעיר, שותפות והשתתפות התושבים בעיצוב חייהם בעיר, אחריות הדדית לצמיחה והתפתחות...

התחברו:

דילוג לתוכן