pixel

רשויות מקומיות ושיתוף ציבור | איך יוצרים גשרים בין קהילות? | ראיון עם בני פריץ

ראיון עם בני פריץ | מנחה תהליכים במכון הדמוקרטי איך יוצרים גשרים בין הקהילה החרדית והקהילה החילונית? בשנים האחרונות, השסע החברתי והתרבותי במדינת ישראל הולך וגדל. פערים חברתיים ותרבויות מכל הקצוות יוצרות גיוון ושוני בחברה הישראלית. שוני זה, שיכול להביא לפריחה...

התחברו:

דילוג לתוכן