pixel

שיתוף ציבור כתקשורת מקרבת – הגשר הערכי בחברה הישראלית

שיתוף ציבור ככלי לגישור – איך יוצרים שיתוף ציבור גם כשיש פערים תרבותיים וערכיים, ולמה תקשורת מקרבת יכולה לעזור? מתוך עמוד ה-YOUTUBE של הנשיא ראובן ריבלין בשנת 2015, נאם הנשיא ראובן "רובי" ריבלין את נאום ארבעת השבטים. בנאומו, הנשיא מדבר על "ישראל...

התחברו:

דילוג לתוכן