לוגו המכון הדמוקרטי

שיתוף ציבור באוסטרליה

בסוף חודש פברואר הרחיקה משלחת למידה מטעם המכון הדמוקרטי לביקור בארגון Better Together האוסטרלי, בעיר אדלייד שבדרום היבשת, כאורחת של משרד ראש הממשלה.

המשלחת כללה את המנכ”לית השותפה של המכון, מיכל גלבוע אטר, מנהלת התחום המוניציפאלי, דורית בן יהודה ומנהלת תחום ההערכה, ד”ר יעל שטימברג.

הביקור, אשר יצא אל הפועל בתמיכתה הנדיבה של קרן פרת, התקיים במטרה ללמוד אודות המודל ולבחון אפשרויות לשיתוף פעולה בין המכון הדמוקרטי לבין הארגון האוסטרלי.

קיימנו ראיון עם מיכל על חמישה ימים מרתקים ומאורגנים לעילא של פגישות ולמידה, ועל שיתופי הפעולה שעשויים להירקם מכאן.

מה היו הנושאים בהם עסקתם בביקור?

“הביקור תוכנן על ידי אנשי משרד רוה”מ במטרה ללמוד מקרוב על מודל שפותח באדלייד בשנת 2013, ומקדם תפיסה של השתתפות אזרחית ומעורבות אזורית, על מנת לחבר תושבים לקבלת החלטות ולהשפעה על חייהם.

למדנו כיצד מניעים תהליך של דמוקרטיה השתתפותית ברמה ממשלה וברמה המקומית, מהם החסמים וההזדמנויות, הכרנו מקרוב את הכלים הדיגיטליים שהם עובדים איתם. למדנו על אפשרויות לחיבורים והתאמה לחברה הישראלית.

מהזווית שלנו היה מעניין להסביר כיצד אנחנו מקדמים תהליכים קהילתיים ארוכי טווח בישראל ואיך אנחנו מיישמים תרבות דמוקרטית בתוך רשויות מקומיות – תחום שהם פחות מכירים, והיו שמחים ללמוד מאיתנו.

ד”ר יעל שטימברג הציגה את הנושא של  מדידה והערכה של תהליכים, בו מתמחה המחלקה שלה, והמארחים הביעו עניין רב  בלמידה של הערכה לטווח הארוך”.

מה עיקרי המודל שהם מציגים וכיצד הוא בא לידי ביטוי אצלם?

“המודל בגדול אומר שמשרד רוה”מ לוקח אחריות ליצור מנגנונים יישומיים לשיתוף ציבור בתהליכי קבלת החלטות במטרה שישפיעו על עיצוב מדיניות ועל עיצוב מרחבי החיים של התושבים עצמם. הוא מקים רשות שבעצם בונה את המנגנונים האלה. היא מלמדת ויוצרת תשתיות בנות קיימא בכל משרדי הממשלה, שלומדים לעבוד באופן הזה. בכל מועצה ובכל משרד ממשלתי צמחה פונקציה רגולטיבית של אחראי משילות participatory engagement agency .

הציבור שותף במגוון נושאים: מהחלטה ברמת מדינה על איך מטפלים בפסולת גרעינית, דרך שכונה שמחליטה בעצמה איך לחלק את התקציב ומה סדרי העדיפויות, ועד עיר מתפתחת של אמנים. ההתנהלות הזאת משפיעה על תהליכי קבלת החלטות ברמה הלאומית ויוצרת התנהלות שבה גם השלטון וגם התושבים מכירים בתהליך כתהליך מיטיב ומעוניינים להמשיך בו”.

איך יכול המודל לשמש אותנו בתנאים המקומיים של הארץ?

“הנחת העבודה של המכון הדמוקרטי היא שיש לעבוד ברמת הרשות המקומית ולא הממשל המרכזי, כי זהו מרחב קרוב לתושב, כך שהעבודה בו תורמת לתחושה שהוא יכול להשפיע על חייו ועל קהילתו, יותר מאשר ביחסים הרחוקים שיש לו עם הממשל הארצי. לפי תפיסת האוטונומיה שלנו, גם לתושב עצמו יש מה להגיד ויש לו הבנה מה צריך לקרות במרחב שלו.

אם הרבה רשויות מקומיות יתנהלו בתהליכים של משילות משתפת, נצליח להשפיע ביצירת  תודעה זו בציבור באופן שישפיע על המנהיגות הנבחרת. יצירה של הרגלי חיים והתנהלות כאלה, ישפיעו בסופו של דבר על חברה שלמה, באימפקט ארוך טווח“.

שתפ/י ב: