בת ים

לפני כעשור הפעיל המכון הדמוקרטי תכנית רחבת היקף בעיר בת ים: “תוכנית החינוך האישי”. התוכנית נועדה לקדם תלמידים וצוותים חינוכיים ולאפשר להם להביא לידי ביטוי חוזקות וייחודיות המאפיינים אותם. מערכת החינוך העירונית אימצה את התכנית כמודל הדגל שלה, והצליחה להגיע בעזרתו להישגים מצויינים.

השנה שמחנו לקבל פנייה לשוב ולעבוד בבת ים סביב נושא מיומנויות נדרשות מבוגרי בתי הספר בעיר, בצאתם אל העולם הגדול. וכך, מצאו עצמם אנשי התחום המוניציפאלי ואנשי המו”פ המכוני בלב תהליך שבו שותפים צוותים חינוכיים מכל בתי הספר בעיר.

מי, מה, למה?

בשנת תשע”ט יצאה העיר בת-ים למהלך עירוני “בת-ימים מעצבים עתיד”. הצורך במהלך נבע מהבנה של מובילי מערכת החינוך שבוגרי המערכת אינם מצליחים “לפרוץ את תקרת הזכוכית” בהשוואה לבני נוער מערים אחרות. ההבנה של המנהיגות העירונית שיישום המהלך ידרוש ליווי אינטנסיבי בתהליכי פיתוח חינוכיים וקהילתיים הביאה לפנייה חוזרת למכון וכך, מצאו עצמם אנשי התחום המוניציפאלי ואנשי הפיתוח הפדגוגי בלב תהליך שבו שותפים צוותים חינוכיים פורמאליים ובלתי פורמאלים מכל בתי הספר וארגוני הנוער  בעיר.

בתהליכים שנעשו בבתי הספר עם צוותי מו”פ נאספו מדדי הצלחה לתוכנית ועל בסיסם נבנה מודל לוגי עם תחום הערכה של המכון.  מתוך המודל הלוגי נגזרו עקרונות פעולה לפיתוח אבטיפוס של מודלים עירוניים שונים.

איזה פעילויות עשיתם במסגרת הפיתוח?

בחודש מרץ יצאו המנהלים וצוותים מובילים מבתי הספר לתהליך למידה שנפתח במפגש, בו הוצג המודל הלוגי של התכנית. בהמשך המפגש  נחשפו המנהלים לארבעה מודלים ייחודים ופורצי דרך מהארץ ומהעולם. בסיום כל מפגש עם מומחה, בחנו המנהלים את הרלוונטיות ודרכי היישום האפשרויות של המודלים  בבת -ים.

בהמשך, יצאו כל המנהלים לשלושה מסעות למידה מעוררי השראה כבסיס לתהליך פיתוח ייחודי. הם ביקרו בבתי ספר ובארגונים שונים, דוגמת בית ספר גאולה בת”א המיישם בהצלחה רבה את מודל ה- Big Picture Learning בישראל והמעבדה לחקר המוח במרכז הבין תחומי בהרצליה. המנהלים למדו בין היתר על מקצועות העתיד, מיומנויות אישיות ובין אישיות, מיומנויות המאה ה- 21, וקיבלו השראה לתהליך הפיתוח.

בסוף החודש התקיים יום מאיץ פיתוח במתודלוגיית Deep Dive סביב 10 הצעות לפיתוח שהגיעו מהשטח. במהלך היום ישבו צוותים לפי נושאים ודנו ברעיון המוצע. בין הנושאים: פיתוח מודל הוראה ולמידה התומך בהתפתחות אישית של התלמיד, חיבור הלמידה לעולם האמיתי, העמדת “מכינה לחיים” עבור תלמידים, הכנסת עקרונות של למידה אוניברסיטאית לתוך כותלי בית הספר ועוד. בהמשך, הם גם שיתפו טלפונית תלמידים ויצאו מהמפגש עם תובנות ומשימות להמשך.

ותיכף רואים תוצאות…

בתחילת מאי יתקיים יום פרזנטציות ואחריו תיבנה תוכנית עבודה ליישום מודלים נבחרים בבתי הספר השונים. מחכים בכיליון עיניים לתוצאות.. יהיה מעניין!