pixel

50 מיזמים בספירלה

גיליון 06 יולי 2018 השפעה מגזין המכון הדמוקרטי מהנעשה במכון 50 מיזמים מסתחררים בספירלת הפיתוח לעמוד הבית  | רון דביר | צוות המו״פ אנחנו רואים את המכון הדמוקרטי כולו כארגון פיתוח – וחושבים שכך צריכים ארגונים מודרניים להתייחס אל עצמם. תמיד לפתח ולחדש – לצד...

התחברו:

דילוג לתוכן