pixel

חלוץ כפרי מרחיבים את הפעילות

המכון הדמוקרטי תכנית חלוץ כפרי מתרחבת, ופועלת השנה כבר בשישה כפרי נוער. מודל ארגוני, פדגוגי וחינוכי החובק את הכפר כולו חלוץ כפרי – התכנית ליצירת מנהיגות חינוכית – נולדה מתוך פרויקט חלוץ חינוכי. התכנית החלה לפעול לפני כשנתיים בשלושה בתי ספר בכפרי נוער. כדי...

הזדמנות שנייה, התחל"ה חדשה

המכון הדמוקרטי ראיון עם רון פולק, מנהל תיכון “דור” בהרצליה – אחד מתשעת בתי הספר שנכנסו לפיילוט של המודל התחל”ה בשותפות משרד החינוך, המכון הדמוקרטי וג’וינט אשלים דור הוא תיכון הזדמנות שנייה לתלמידים שלא מצאו עצמם במערכת החינוך. השנה אימצו...

מנטור טוב – מנטור לחיים

המכון הדמוקרטי תנועת הבוגרים והבוגרות של המכון הדמוקרטי מסכמת שנה של עשייה בערב עיון בסימן: מנטורינג ככלי פדגוגי במהלך השנה החולפת יותר מ־30 בוגרים ובוגרות שלנו שימשו מנטורים ומנטוריות לסטודנטים וסטודנטיות בהכשרה. הם ליוו וסייעו לקדם את המיזמים השונים שהגו הסטודנטים...

חריש מקום טוב לגדול בו מפגש מרגש בין שני אנשי חינוך מסורים לאגף החינוך במועצה המקומית חריש הוליד חטיבת ביניים בצמיחה. שתי כיתות ז’ וכיתה ח’ אחת תיפתחנה כבר בספטמבר הקרוב זה היה חלום שסופו, או בעצם תחילתו – להתגשם. טלי הולן (33), בוגרת המסלול לחינוך...

התחברו:

דילוג לתוכן