כוכב יאיר צור יגאל- חינוך וקהילה למען טוב משותף

בוקר יום שישי, אביב ופריחות. שביל ביער שנבנה כולו ע”י תלמידי אחד מבתי הספר וכעת הם מדריכים את המבקרים בהכרות עם הצומח הייחודי שקיים בשביל. מבוגרים עומדים מול קבוצות תלמידים שמסבירים על הפרחים שלפנינו. המבוגרים שואלים שאלות והתלמידים עונים. עוברים מתחנה לתחנה. ופתאום, האפשרות של היפוך תפקידים, של ידע שנמצא בידיים של כולנו, של חיבור בין סביבה לאדם נראה אפשרי ומיטיב.

בית ספר בישוב,  בוקר יום שישי. כ-6 קבוצות הורים ואנשי צוות של כ-20 איש בכל מעגל, יושבים ומדברים בפתיחות זה עם זה, זה על זה, זה אל זה. יש  הקשבה עמוקה של כל היושבים במעגל, אפשרות לפתוח, לדבר ולהיפגש, ומכאן – היתכנות לשינוי ולהתקרבות.

שני סיפורים קטנים שמדגימים את כיוון התכנית האסטרטגית היישובית.

כוכב יאיר- צור יגאל שתי שכונות שהן ישוב קטן אחד, הממוקמות  בליבה של סביבה ירוקה ופורחת. קהילה איכותית, אכפתית, בעלת עושר סביבתי  ואנושי. קהילה מגוונת: דתיים-חילוניים עם נרטיב  קהילתי יישובי משותף.

המכון הוזמן ע”י הרשות מתוך צורך בקרוב בין הקהילות השונות בישוב וכן, בין הקהילה המקצועית החינוכית לתושבים. בשלב הראשון נערך מיפוי. הכנת התכנית האסטרטגית ארכה כשישה חדשים והתבססה על השתתפותיות – יצירת מרחב השפעה והזדמנות לביטוי של אתגרים, צרכים ורעיונות, דיאלוג בין בעלי עניין, זיהוי אתגרים קהילתיים-חינוכיים-ארגוניים, יצירת במה לחלימה – חשיבת עתיד המבוססת על חזון של עתיד רצוי שהמשתתפים בתהליך שואפים לו.

מתוך המיפוי הזה נבנו התכנית האסטרטגית והעקרונות המובילים: לאן הולכים? מכוונים להשתתפותיות, בחירה, יזמות, ממשק קהילה-בית הספר, חיבור לסביבה אנושית ופיזית, התמקדות בתקשורת המקדמת יחסים חיוביים בין כל באי הקהילה, פעולה  מתוך חזקות אישיות, ארגוניות ויישוביות, נראות וביטוי אישי, פדגוגיה של המאה ה- 21, קיימות.

משנת תשע”ז התחלנו ביישומה של התכנית. ומה אנחנו עושים? קודם כל ובסופו של דבר, עובדים עם מובילי החינוך והקהילה בישוב: ראש רשות שמוביל ומסמן את הדרך, מנהלת מחלקת חינוך שמפיחה את הרוח ומיישמת הלכה למעשה, אחראית תחום נוער, מנהלות בתי ספר ועוד. כל אלה הם הם שנמצאים על הבמה ומנהיגים את המערכת. אנחנו מנסים לבנות תודעה ושפה וליצור  תרבות של חיבורים, של שיתופי פעולה, ליצור גשרים, לחבר איים ליבשות, לטפח  תרבות שיח מכבדת בין קבוצות שונות בקהילה ובין הקהילה לבעלי התפקידים, ליצור קשר בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי.

איך זה נראה?

שבוע חינוך שמטרתו ליצור התנסות בעבודה משותפת ומקדימה של הורים ואנשי צוות ליצירת מרחב ניסוי ותהייה של למידה מבוססת מקום וקהילה, “ראשון אחר” שבו תלמידים מבתי הספר ביישוב נפגשים זה עם זה ולומדים ביחד בקבוצות מעורבות, עידוד יזמות מורים, המחברת למידה של מקום וקהילה, בניית תכנית חינוך בלתי פורמאלי, שנותנת מענה לחיבור בין תנועות הנוער, לעשייה משותפת, הקמת פרלמנט נוער ליצירת השפעה בישוב, ציוותי חינוך לומדים ביחד ומקבלים השראה, התייחסות גמישה לאתגרים, ובעיקר בעיקר בעלי תפקידים ביישוב שעושים הלכה למעשה תהליכים השתתפותיים מושכלים.

בדרך הזו של כוכב יאיר יש הרבה מהטוב, המחבר בין אנשים, קהילות ומקום וביחד אנו ממשיכים לחלום ולעשות מעשה המעמיק טוב משותף.

שתפ/י ב: