pixel

שיתוף פעולה בבית הספר | יעל אביעד | אורית אייזן

גיליון 04נובמבר 2017 שיתופי פעולה כלים ופרקטיקות שיתוף פעולה בבית הספר – מבניית המודל הפדגוגי דרך עיצוב תוכנית לימודים ועד כיוונון עדין של הפרטים הקטנים איך נולד בית ספר? איך בונים מודל וחזון עם צוות מרחבי העולם? איך מצליחים להשיג תמיכה גם כשאין משאבים? איך...

שיתוף פעולה ורשת חברתית | ד"ר רביב רייכרט

גיליון 04נובמבר 2017 שיתופי פעולה רקע תאורטי שיתוף פעולה ורשת חברתית – “פלא”, “פו הדוב” ו”בני היורה” “בני אדם הם חברתיים ולכן נוטים לשתף פעולה”. הטענה הזו פותחת את ספרו המשפיע של הפילוסוף רמלו טומלה החוקר מה מניע...

פלטפורמות טכנולוגיות חינמיות המאפשרות שיופי פעולה | גיא אמיר | עומר רותם

גיליון 04נובמבר 2017 שיתופי פעולה כלים ופרקטיקות המקרה של שיתוף הפעולה הקהילתי לתכנון התיכון החדש ברמת הנגב, וחמש פלטפורמות טכנולוגיות חינמיות המאפשרות שיתופי פעולה נרחבים לפני כמה חודשים עסקה המועצה האזורית רמת הנגב בתכנון תיכון חדש. שני תושבים המאמינים בחינוך היונק...

התחברו:

דילוג לתוכן