pixel

השתתפותיות בראי המדע הבדיוני | ד״ר רביב רייכרט

גיליון 03מאי 2017 השתתפותיות מגזין המכון הדמוקרטי רקע תאורטי השתתפותיות בראי המדע הבדיוני: בין מציאות, אוטופיה ודיסטופיה הספר הוותיק הדיסטופי של ג’ורג’ אורוול, “1984”, שב לרשימת רבי  המכר בזכות הגישה הטראמפית החדשה לאמת החלופית ול״בערות היא...

התחברו:

דילוג לתוכן