לוגו המכון הדמוקרטי

כנס חלוץ התשיעי
מה זה משנה?

שולחנות עגולים

עיצוב כיתה לפי גישה התנהגותית רגשית ופיזית

עוז זהר | כפר הנוער ימין אורד

שינוי בעיצוב הכיתה ואופן הישיבה מישיבה פרונטלית לשולחנות עגולים, על מנת ליצור אווירה של שותפות וצמיחה אישית וקבוצתית. עיצוב הכיתה משפיע על דרכי ההוראה והדינמיקה הקבוצתית וגם עם המורים.

תובנות שעלו בסדנה- שינוי בעיצוב הכיתה ואופן הישיבה דורשת גם שינוי בתפיסה פדגוגית אצל מורים שמלמדים במרחב זה. תהליכים מקבילים בקרב התלמידים והמורים על מה ואיך מתקיים תהליך חינוכי.

מה זה משנה? – תהליך זה מקדם אחריות ומסוגלות של התלמידים על תהליך הלמידה שלהם ועל המרחב המשותף, מקדם שייכות לקבוצה, יצירת קשר אישי ועבודה בקבוצות.

שולחנות עגולים- פעולה פיזית שמשפיעה ומשנה את התפיסה החינוכית בקרב כל הפועלים במרחב המשותף.

למידע נוסף – מוזמנים לדבר איתי – עוז, חלוצה: 050-5980909  oz712712@gmail.com

שתפ/י ב: