pixel

תהליך שינוי התעודה בבית חינוך אופק

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי הערכת תהליכי למידה תהליך שינוי התעודה בבית חינוך אופק איך יוצרים תהליך למידה היוצא מנקודת הנחה שהאדם הינו בעל איכויות ויכולות שונות ומגוונות? גל רגב | בי”ס אופק לפני כשנתיים, הקמנו באופק את צוות...

יאללה החוצה

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה מכוונת לומדים “יאללה החוצה” איך ניתן להשתמש ב”חוץ” כאל משאב בשירות הלמידה? שי כהן | נר הגלבוע – יסודי למידה התנסותית, עבודה על כישורים חברתיים ואקלים כיתה באמצעות יציאה...

על אחריות ונוצצים – ניהול כיתה בתרבות דמוקרטית

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי ניהול כיתה על אחריות ונוצצים – ניהול כתה בתרבות דמוקרטית איך גורמים לילדים לקחת אחריות על עצמם ועל מה שקורה בכתה על הטמעת הרגלים בכתה ברוח החינוך הדמוקרטית אילי פס | בי”ס פיכמן – יסודי...

תיאטרון הנפש

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי קשר אישי תיאטרון הנפש תפקידו של המורה ביצירת שיח טיפולי והאופן שבו הוא משפיע על הישגי הלומד ודימויו העצמי. אלון נגר | אמי”ת המר על יסודי הסדנה עסקה בכובעים השונים שעל המורה לחבוש על מנת להיות מבוגר...

בשבילך

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי קשר אישי בשבילך פיתוח תוכנית חונכות אישית בתהליך של שותפות, אמון ושייכות חיה בן סימון | אולפנת אמי”ת חיפה-על יסודי “בשבילך” היא תכנית לחונכות אישית שנמצאת בתהליכי גיבוש, חלק מהתבוננות...

היסטוריה בבגרות להיסטוריה

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה מכוונת לומדים היסטוריה בבגרות להיסטוריה בין הכיתה לתערוכה – בגרות בהיסטוריה במוזיאון לוחמי הגטאות יהונתן שטיין, מאיה נעמן ותלמידי יב’ | בית חינוך אופק, על יסודי בסדנה הוצגה הבגרות החלופית...

HD ב-ADHD

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי קשר אישי HD ב-ADHD ביקור קצר בעולמו של התלמיד עם הפרעות קשב וריכוז אדם בן יאיר | אמי”ת טכנולוגי באר שבע מטרת הסדנה היתה לגרום למשתתפים לחוות את התחושות שחווה תלמיד עם הפרעות קשב וריכוז בכיתה...

לעגל את המשולש?!

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי קשר אישי לעגל את המשולש?! התבוננות אחרת על הקשר משפחה – בית ספר – ילד ורד אלטשולר | בי”ס: גוטאמלה, יסודי הצגת מודל תלתן – מרכז הורים ילדים מורים בתוך בית הספר העובד בשותפות חינוכית....

חלום הזדמנויות

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה באמצעות התמחות בקהילה חלום הזדמנויות תוכנית מנטורים לכיתה יב’ בדגש על הכנה לחיים וחשיפה לעולם העבודה לבה גלעד | ביאליק רוגוזין – על יסודי מטרת התכנית הינה להנגיש את אפיקי ההגשמה לתלמידים...

התחברו:

דילוג לתוכן