pixel

מתעודה לתהודה

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי הערכת תהליכי למידה מתעודה לתהודה הערכה סביב מיומנויות והתהליך הבית ספרי שהוביל לכך דודו שרבי מנהל וצוות ביה”ס | גבעת גונן-יסודי בית הספר מוביל תהליך שינוי פדגוגי עמוק באמצעות מודל הערכה יוצא דופן....

יוצאים החוצה – למידה באמצעות התמחות (לב"ה)

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה באמצעות התמחות בקהילה יוצאים החוצה – למידה באמצעות התמחות (לב”ה) ללמוד על המציאות ומהמציאות צוות לב”ה | אורט גאולה – על-יסודי תוכנית לב”ה מעודדת תלמידים לצאת אל העולם...

המסע במדבר – מהכיתה לשטח

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה מכוונת לומדים המסע במדבר – מהכיתה לשטח יישום תיאוריה חינוכית טיפולית מארה”ב, חוויות והתמודדויות חיים שעלו במסע במדבר גיא ברדן | תיכון דור – הרצליה במקום טיול שנתי “רגיל”...

מביט לסוף דבר בקדמותו – חינוך לקריירה

חזרה לדף הכנס כנס חלוץ התשיעי מה זה משנה? המכון לחינוך דמוקרטי למידה באמצעות התמחות בקהילה מביט לסוף דבר בקדמותו – חינוך לקריירה חינוך לקריירה- איך הקניית היכולת ליצור תמונת עתיד משפיעה על מעגלי החיים בהווה? יפעת חימווי ושלומאור רגב-יונגר | אורט במעלה –...

התחברו:

דילוג לתוכן