מסע מודע אל המפגש בין תרבות דמוקרטית למגוון אנושי

המסע של המכון בחברה הישראלית, אתגר שהוליד מרחב יוצר – בכנס האיידק.

מיכל גלבוע אטר ויותם טרון- מנכ”לים שותפים

כשאנחנו עוצמים עיניים ומדמיינים חברה דמוקרטית במיטבה אנחנו רואים חברה של אנשים ונשים  שונים ומגוונים שחיים בתוך קהילות שונות ומגוונות, שפוגשות קהילות שונות ומגוונות, מקיימות דיאלוג מכבד ומכיל משתנות ונוצרות  מחדש בכל מפגש…

היכולת לפגוש את האחר מתוך כבוד לכל אדם, בתוך מרחב ששייך לכולם באופן שווה – הוא אחד מסממני המרחב הדמוקרטי

היכולת לפגוש את האחר מתוך כבוד לכל אדם, בתוך מרחב ששייך לכולם באופן שווה – הוא אחד מסממני המרחב הדמוקרטי. זו אחת התמונות שמתארות diversity – מגוון ורב-תרבותיות.

האנשים והארגונים הפועלים להפוך את החברה לחברה טובה וצודקת יותר צריכים להחזיק בראשם תמונה זו  של עתיד מיטבי  שאליו שואפים, מתקדמים ומשתנים כל הזמן.

המסע של המכון בחברה הישראלית שואף לתמונה הזו, מחפש את הנתיבים והפעולות ליצירת חברה משותפת בה מתקיים המפגש הזה בין יחידים ובין קהילות ויוצר מציאות אחרת של חיבור, של דיאלוג , של כבוד הדדי, של יצירת מרחב חדש –  כזה ששייך לכולם,  פלורליסטי נטול גזענות ושנאת הזר האחר.

למגוון הביולוגי יש תרומה חשובה לקיומן של המערכות תומכות החיים של כדור הארץ, ולכן  לא רק שהוא אינו מהווה איום על המערכת , אלא במהותו הוא תנאי בסיסי לקיומה והסתגלותה לתנאים המשתנים

בתאוריות המדעיות העדכניות מדובר על המגוון הביולוגי, האקו- סיסטם, ככוח המניע של החיים על פני כדור הארץ. למגוון הביולוגי יש תרומה חשובה לקיומן של המערכות תומכות החיים של כדור הארץ, ולכן לא רק שהוא אינו מהווה איום על המערכת, אלא במהותו הוא תנאי בסיסי לקיומה והסתגלותה לתנאים המשתנים. את הראייה הזאת, אנחנו מבקשים לאמץ בהתבוננות על המגוון האנושי.

בימים אלו, של “עידן טראמפ” שמאתגר את לגיטימיות השונות, של אי שיוויון נוכח וברור בין מגזרים שונים  בחברה הישראלית, של מחקרים המראים כי החברה בישראל עוברת העמקה גוברת והולכת של השסע היהודי-ערבי, ושקיימת עלייה בגזענות ובתחושת הניכור והפחד שחשה כל אחת משתי החברות כלפי השנייה, הדחיפות לעשייה – מתוך הבנה והעמקה בסוגיית המגוון האנושי על כל רבדיה – היא הכרחית ונחוצה מתמיד.

מתוך תובנות אלו, יצאנו לעשייה בתוך מרחבי המכון השונים ובעולם בחוץ. ברוח ה-walk the talk שאנחנו דבקים בו ומנסים לעמוד בו כתפיסת עולם של יושרה מקצועית, מנסה ליצור תמונת מראה בין מרחבי הפעולה שלנו בעולם לבין המתרחש במכון. אנחנו נמצאים כאמור, בתחילתו של מסע , יוצאים לדרך עם עם רצון אמיתי לשינוי, בתוך אתגרים מורכבים באשר לפרקטיקות המתאימות ליצירת חיים משותפים ברי קיימא, לתנאים הדרושים למפגש אותנטי בין קהילות עם נרטיבים שונים ומנוגדים, לאומנות העיסוק בנושאים נפיצים וקונפליקטואלים כבוני קהילה ועוד.

תמונת העתיד שלנו רואה את המכון כארגון המורכב מסך אנשיו השונים, המבטאים חיבור לקהילות שונות בחברה הישראלית ומשפיעים על דמותו של המכון כמו על פעולתו בעולם.

תמונת העתיד שלנו רואה את המכון כארגון המורכב מסך אנשיו השונים, המבטאים חיבור לקהילות שונות בחברה הישראלית ומשפיעים על דמותו של המכון כמו על פעולתו בעולם. אנחנו בראשיתו של מסע מודע זה, כמהים להיות עמוק בתוכו ובתוצאותיו.

בתוך המכון מיקדנו את הלמידה הארגונית ופיתוח הידע המקצועי סביב מושג המגוון האנושי. תכנית חלוץ חינוכי שמתמודדת עם אתגרי המגוון והרב-תרבותיות בחברה הישראלית נמצאת בתהליכי פיתוח של מודל עבודה עם אוכלוסיות הטרוגניות. תחום משאבי האנוש במכון בתהליכי פיתוח של תחום הגיוון התעסוקתי במכון כיעד מרכזי לשנים הקרובות.

ובעשייה בשטח, שמנו לנו למטרה לראות בפעולות שלנו בתחומים השונים מנוף ליצירת מפגש בין קהילות מגוונות עמם אנו עובדים. אנחנו מרחיבים שותפויות ותשתיות כדי להגיע לקהילות חדשות עמם נפגשנו פחות, למשל – חברה ערבית, חברה חרדית, חברה בדואית, חברה דתית, אתיופים ישראלים, נשים כקהל מובחן ופריפריה גאוגרפית. בנוסף אנו יוצרים הזדמנויות לשיח ציבורי ויצירת פעולה משותפת עם ארגונים נוספים.

ההיענות הארגונית שלנו לאתגר הזה, הולידה בנו את המחשבה ליזום מרחב יוצר לעיסוק בנושא.
המרחב יתקיים בכנס האיידק – הכנס הבינלאומי לחינוך דמוקרטי – בתחילת חודש אפריל 2017.
אחד מנושאי הכנס המרכזיים הוא החינוך הדמוקרטי כמנוף לתרבות חיים דמוקרטית וביתר דיוק –  לחברה של קהילות שונות המקיימות יחסים של דיאלוג מכבד ומינוף השונות לטובת כלל החברה. את המרחב היוצר בחרנו לבנות יחד עם שותפים שונים – עמותות וארגונים המביאים את הקול הייחודי של קהילותיהם או עוסקים בסוגיה זו.
המרחב יאפשר תהליך של הצגת אתגרים בחיים בחברה מגוונת, שימוש בחכמה קולקטיבית מייצגת מגוון של אנשים שונים, כולל קהל בינלאומי רב-תרבותי, למציאת כיוונים לפתרונות פורצי דרך שאותם ניתן לקחת להמשך פיתוח ויישום בשטח.

לפרטים נוספים לחץ כאן לאתר הכנס.

הכנס, כמו גם תהליכים אחרים מייצגים פרקטל, לפיו בכל עשייה, בדרך לגיוון הארגוני, אנחנו צריכים ליישם את הגיוון כפרקטיקה ראשונית. היתרונות, אנחנו כבר יודעים, לא מאחרים להגיע וריבוי הפרספקטיבות, הקולות והמחשבות מעשיר ומשדרג כל פעולה ורעיון.
הדרך עוד ארוכה עד לתמונה שפתחנו בה את הדברים.
אבל זו דרך שראוי והכרחי לצעוד בה – רעיונית, מוסרית ופרקטית.

שתפ/י ב: