pixel

איידק

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי מהנעשה בשטח מסע מודע אל המפגש בין תרבות דמוקרטית למגוון אנושי המסע של המכון בחברה הישראלית, אתגר שהוליד מרחב יוצר – בכנס האיידק. לדף הבית מיכל גלבוע אטר ויותם טרון- מנכ”לים שותפים כשאנחנו עוצמים...

חיים משותפים

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי כלים אדוות צבעוניות: חיים משותפים בערים מעורבות- הצעת מדיניות וכיווני פעולה האם אפשר לטפל בצורה עמוקה ומתוכננת באתגר של חיים משותפים ראויים בערים מעורבות ואיך מתרגמים את הרעיון של ״חיים משותפים״ לחיי היום...

הילכו שניים יחדיו

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי רקע תאורטי הילכו השונים יחדיו? בין רב תרבותיות למגוון (diversity) מאמר זה מנסה לקבץ את שלל ההגדרות למושגים “מגוון” ו”רב תרבותיות” תוך התייחסות להתפתחות מושגים אלו מבחינה היסטורית,...

דעות קדומות

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי רקע תאורטי יסמין חובשת כובעים רבים, כולל חיג’אב. על דעות קדומות, ערך, מגוון ושונות יסמין עבדל מג׳יד מאתגרת אותנו להסתכל מעבר לתפיסות הראשוניות שלנו, ולפתוח דלתות לדרכים חדשות שבהן ניתן לתמוך באחרים....

התחברו:

דילוג לתוכן