pixel

חינוך אישי

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי פדגוגיה חוזי למידה, מעגלי למידה, שחריות; מבט על החינוך האישי ככלי לביטוי מגוון ושונות דרך ארבע שאלות תכנית ה”חינוך אישי” נועדה לקדם תלמידים וצוותים חינוכיים ולאפשר לכל אחד מהם להביא לידי ביטוי...

המסע לארץ האש

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי כלים המסע לארץ האש – משחק הרפתקאות – מיזם חינוכי טכנולוגי תאוריות פסיכולוגיות, מחקר מדעי, משחק וכיף מתחברים יחד למשחק הרפתקאות המפחית גזענות. לדף הבית מאת עידן חיל “המדינה אינה עושה שימוש...

הכלה – פרקטיקה ותפיסה ערכית

גיליון 02פברואר 2017 רב תרבותיות ושונות מגזין המכון  הדמוקרטי פדגוגיה מי אחראי? הזרקור מופנה מהפרט על המרחב המשותף: תפיסה ערכית ופרקטיקה חברתית/חינוכית של ערך ההכלה תפיסת ההכלה החינוכית כפי שנוסחה בתחילת העשור הראשון של המאה ה21 מפנה את זרקור האחריות מהפרט...

התחברו:

דילוג לתוכן