Sociocracy 3.0

העצמת ועיצוב שיתופי פעולה ליצירת ארגונים שמחים ואפקטיביים.
S3 היא מסגרת עבודה חכמה, פשוטה וגמישה של עקרונות ותבניות עבור ארגונים המבקשים לשפר את שיתוף הפעולה ולעבוד יחד בצורה אפקטיבית. את התבניות ניתן להכניס ליום יום הארגוני ככלי לשיפור ישיבות צוות, קבלת החלטות מוסכמות, הגדרות תפקיד וחלוקת תפקידים, הגדרת האסטרטגיה הארגונית דרך חידוד המניעים בכל מחלקה ותפקיד ובארגון כולו.

הנחיה גראפית

מדברים ויזואלית – הכשרה בהנחיה גרפית וחשיבה חזותית.
שפה משותפת בין אנשים מכונה לא פעם תמונה משותפת, הכלים של הנחיה גרפית יוצרים שפה משותפת בין קבוצת אנשים בצורה לא מילולית, מהירה ועוצמתית, על ידי שימוש בכוחם של כלים ויזואליים.

Art Of Hosting

הובלה והנחייה של תהליכים השתתפותיים בתנאי מורכבות.
Art of Hosting היא גישה להנחיה ואסופת מתודולוגיות שפותחה בשני העשורים האחרונים על ידי רשת רחבה של אנשי מקצוע בכל רחבי העולם. AoH יושמה בהצלחה יוצאת דופן בסביבות ממשל, עסקים, ארגונים וקהילות – החל משותפויות עם האיחוד האירופי, ועד למהפכות חברתיות וחינוכיות בכל רחבי העולם.

Swarm Leadership

מנהיגות ושיתוף פעולה בתנועות המוניות.
בסדנת Swarm Leadership, נלמד על תפיסת מנהיגות ושיתופי פעולה בקבוצות ותנועות המוניות. העולם כיום שופע ביוזמות של אנשים הרוצים להפוך אותו לטוב יותר. חלק מהתנועות האלה נוצרות מתוך ארגונים חברתיים ועמותות וחלקן נובעות מבודדים.

Dragon Dreaming

איך נעשה מעבר מהיר, דיאלוגי ואפקטיבי מתיאוריה לביצוע של פרויקטים?
סדנת ה-DragonDreaming מביאה גישה וכלים רבים לתכנון משותף של מיזמים לצוותים. הגישה מעבירה את הצוות בין חלימה על הפרויקט, דרך תכנון, עשיה וחגיגה (משוב) שלו, תוך הגדרת מטרות, יעדים, בניית גאנט, חלוקת תפקידים ומשימות וכל זאת באופן המייצר פריצות דרך הן ברעיונות והן ברמת שיתוף הפעולה של המשתתפים.

Co-Creation

איך יוצרים סביבה שמאפשרת יציאה משותפת?
תהליכים פוריים של יצירה משותפת עובדים טוב כשנמצאים התנאים המאפשרים לעושר שבמגוון נקודות המבט השונות לשגשג. בסדנה נלמד איך ליצור מרחב עבודה שבבסיסו: עבודה עם מה שמתהווה, אמון באנשים שאיתך, אמון בתהליך בו בחרת, אמונה ביכולת העצמית ליצור ולעשות. הסדנה תשלב כלים ממתודלוגיות שונות כמו Theory U, Art of Hosting, CYNEFIN ,Framwork ועוד.

התחברו:

דילוג לתוכן