דבר המערכת

גיליון 01
דצמבר 2016
תרבות
דמוקרטית

אוריית אייזן, יפעת אידלמן ורון דביר

חברים ושותפים יקרים לדרך,

הרעיון של תרבות דמוקרטית קוסם ליחידים ולארגונים רבים, חברתיים וחינוכיים. אולם בפועל, לא תמיד קיימת הבנה ברורה של המשמעות שלו, מבחינה רעיונית ויישומית.

במהלך השנים האחרונות, שאלנו את עצמנו לא אחת : מה זאת תרבות דמוקרטית? מה המהויות ועקרונות הפעולה שלה ואיך היא נראית במרחבי פעולה שונים?

ניסחנו ארבעה עקרונות פעולה שמתקיימים בתרבות, ובחברה דמוקרטית: דיאלוג, שותפות והשתתפות, אחריות הדדית בין  פרט וקהילה ואקטיביזם חברתי.

מתוך העשייה בשטח, גילינו שתרבות דמוקרטית יכולה, וצריכה, לבוא לידי ביטוי בכל מקום. זאת תופעה פרקטלית שיש לטפחה בכל פן של החיים: אנחנו רגילים לדבר על הפראקטל הגדול של המדינה. חיוני לטפח תרבות דמוקרטית במעגלי החיים הקרובים יותר אלינו – בעיר בה אנו מתגוררים, בקהילה השכונתית, בבית הספר, במקום העבודה, באקדמיה. מגזין זה אכן מסתכל על כל אלה – בחלק מהמקרים בעין תיאורטית, במאמרים אחרים בראיה יישומית (למשל, מדדי הערכה של תרבות דמוקרטית), לעיתים דרך סיפור שהתחיל לפני חודשים אחדים (ראו המקרה של כוכב יאיר) או סאגה מופלאה המתרחשת כבר עשרות שנים (חברת סמקו בברזיל).

את המגזין בחרנו לערוך על פי מודל עבודה שפיתחנו במכון, המאפשר להתבונן על תרבות דמוקרטית דרך ארבעה מימדים; רעיוני, ניהולי ארגוני, למידה והתפתחות, ומערכות יחסים.

ממדים אלו משקפים הן את העולם הערכי והן את העולם ההתנהגותי הגלוי ובעזרתם מצטיירת תמונה שלמה של הארגון מנקודת מבט של תרבות דמוקרטית.

אחת המטרות שלנו כארגון לומד, שעוסק גם בפיתוח פדגוגי, היא לשתף בידע ובכלים שפיתחנו. בתוך המימד של למידה והתפתחות תמצאו כלים יישומיים לעבודה בשטח, המסייעים בפיתוח ובהטמעה של תרבות דמוקרטית.

אנחנו מזמנים אתכם, חברים ושותפים יקרים, לשאול עצמכם: מה המשמעות האמתית של ״תרבות דמוקרטית״ במעגלי החיים השונים בהם אתם פועלים ועליהם אתם מופקדים? האם אפשר לטפחה?

על משקל האמרה האלמותית של היו״ר מאו צ׳ה טונג,  ״מסע של אלף מילין מתחיל בצעד אחד״, מהו הצעד האחד שאפשר לצעוד  כבר עכשיו?