לוגו המכון הדמוקרטי

ארגונים מהמגזר הציבורי

איך יוצרים תרבות ארגונית שבה מתממש הפוטנציאל שבמגוון ובחכמת ההמון בארגון ובציבור אותו הוא משרת?

הכניסה של טכנולוגיות לשיתוף מידע ופעולה בעשור האחרון חשפו ארגונים ציבוריים למציאות הרבה יותר מורכבת ומשתנה. דעת קהל ציבורית מתעצבת ומשתנה בקצב מהיר יותר מבעבר, עמה גם הדרישה של הציבור לתגובה ומענה. כך גם צוותים ואנשים בארגון שעבדו בתוך מבנים ארגוניים היררכיים וקשיחים נדרשים לתפיסות גמישות, שיתופיות וחוצות מדרגים בארגון.

אנו מציעים:

  • תהליכי ליווי והטמעה לעיצוב תרבות שיתופית, אפקטיבית ויעילה בארגון.

  • מתודולוגיות וכלים לשיתוף בתכנון פרויקטים וקבלת החלטות בקבוצות גדולות ובזמן קצר.

  • ייעוץ למיצוי הפוטנציאל הטמון בחכמת ההון האנושי המגוון שקיים בארגון.

  • התאמת כלי מתודולוגיות וכלי ניהול למוטיבציות של בני ובנות דור ה-Y.

  • סדנאות אימפקט ממוקדות במהלך כנסים וימי שיא ארגוניים.

כנסים
ותהליכי אימפקט

 

ליווי והטמעת
כלים ומתודולוגיות
בארגונים

שתפ/י ב: