לוגו המכון הדמוקרטי

תכנית אמיצים: שאלות ותשובות

כתבה: אורית איזן, מנהלת תכנית אמיצים

מדוע התכנית נקראת אמיצים?

לרוב, בתי הספר הבוחרים בתכנית נכנסים אליה באופן עצמאי ללא תמיכת גוף כמו עירייה או רשת חינוכית. התכנית היא עבור מנהלים ‘אמיצים’ המוכנים להתחייב, להוביל שינוי ולסחוף אחריהם את הצוות, התלמידים והקהילה.

אני מעונין בפדגוגיות מתקדמות האם התכנית מתאימה לי?

מטרתה העיקרית של התכנית היא להכניס למערכת פדגוגיות חדשניות כגון למידה מבוססת פרויקטים (PBL), קהילת חשיבה, למידה מבוססת מקום, קהילות לומדים, ניהול עצמי דמוקרטי, חינוך אישי, הערכה חלופית ועוד. אך יותר מכך מטרתה היא ליצור תשתית קולטת שתבטיח פעילות לאורך זמן.

מדוע התכנית לוקחת שלוש שנים?

הצלחת רפורמות דורשת רגישות לייחודיות של התנאים המקומיים והתאמתה לצרכים ולאנשים. התכנית מטמיעה פדגוגיות חדשניות בד בבד עם טיפוח רמת הרצון, המחויבות והיכולת של הצוות. בשלב ראשון ניצור מבנה ניהולי דמוקרטי עם עבודת צוות מפותחת הפועל לאור חזון משותף ומטרות מוסכמות. אח”כ נבנה צוותים מקצועיים, נבחר מוצרי מדף כגון PBL או נפתח פדגוגיות  מתאימות. לבסוף, נרחיב את ההטמעה ונוסיף פדגוגיות חדשות.

האם אוכל להתחייב לתקופה קצרה יותר?

ההתחייבות היא שנתית וההתקשרות מתחדשת מדי שנה. אבל, מניסיוננו שינוי יסודי ומתמשך דורש טיפול בכל המדדים. אנו מעדיפים בתי ספר אמיצים הרוצים לעבור את המסע לכל אורכו, אך תוכל להתחיל בשנה הראשונה ולהחליט בתום השנה הראשונה.

מתי אוכל לראות תוצאות של הפעילות?

בשנה הראשונה לאחר תהליכי מיפוי אנו מזהים נקודות חוזק ועוצמה ומתחילים בהם תהליכי הטמעה כדי לייצר חוויית הצלחה. בשנה השנייה נרצה לראות תוצרים של תהליכי הלמידה וההתנסויות השונות ונעמיק את התהליך לשאר הכיתות.

מה ישתנה בבית הספר כתוצאה מהפעילות?

בסופו של תהליך אנו רוצים לראות ארגון ‘דמוקרטי’- מבוזר, דיאלוגי, עם חופש פעולה, אחריות ועבודת צוות מפותחת. הארגון הופך להיות ארגון לומד שאנשיו משפרים בהתמדה את התוצאות. בשלב זה הצוות מקבל ואף יוזם שינויים בסדירויות הבית ספריות ומחדש פדגוגיות בעצמו.

האם התכנית תמשיך להתקיים גם לאחר שלוש שנות הפעילות?

לאחר שיצרנו את התשתית הניהולית ואת האקלים הבית ספרי הנכון, אנו מזהים את הכוחות המובילים ומכשירים אותם לקחת את המושכות ולהוביל את בית הספר לאחר עזיבת המכון.

האם התכנית תתקבל בברכה על ידי גורמי הפיקוח והקהילה?

כל המחקרים מראים שרפורמות מוצלחות התחוללו ע”י מנהלי בתי ספר ולא ע”י כוחות מבחוץ. היחידי שיכול ליזום שינוי בבית הספר הוא המנהל ומנהלים רפורמטורים מעולם לא נבלמו על ידי הקהילה או גורמי הפיקוח.

אין מאחורי גוף תומך, איך אוכל לממן את הפעילות?

ישנה תכנית מוסדרת של המכון לסייע לך להשיג את המימון דרך קרנות פרטיות וציבוריות המיועדות למטרה זאת.

אנו בית ספר במגזר הדתי אורתודוקסי האם התכנית תתאים לנו?

התכנית מתאימה עצמה למגזר ולתרבות הבית ספרית, בתכנים, בלשון ובצורת הפעילות.

אנו בית ספר במגזר הערבי האם התכנית תתאים לנו?

לצורך הפעילות במגזר הערבי, תרגמנו חומרים לערבית, על מנת להנגיש את הפרויקט לאוכלוסייה.

האם התכנית עובדת בתי הספר כיום?

הפרויקט פועל מאוגוסט 2015 ולוקחים בו חלק מעל 30 בתי ספר בפריסה ארצית. בתוכם, בתי ספר מהמגזר הערבי במזרח ירושלים, המגזר היהודי והמגזר הדתי-אורתודוקסי.

מדוע שאבחר במכון לחינוך דמוקרטי להובלת התהליך בבית ספרי?

המורכבות של בית הספר כארגון מחדדת את הצורך בשיטת ניהול והטמעה משתפת ודיאלוגית. סביב ובתוך בית הספר ישנם כוחות שאינם סרים למרותך. אלו יכולים להיות גורמי חוץ כגון הורים או פנים כגון מורים שהם אוטונומיים ברגע שדלת הכיתה נסגרת מאחוריהם. ייחודו של המכון באותם ערכים שהוא מטמיע בארגון המנטרלים התנגדויות, יוצרים הסכמות ובונים אכפתיות.

למכון, ניסיון של 20 שנה ביצירת תכניות אב בתחום החינוך והחברה, הטמעת מודלים חינוכיים, הכשרה אקדמית ליזמות חינוכית, התאמת כלי הערכה ומדידה חדשניים והדרכת פדגוגיות חדשניות.

 מה אם יהיה לך תכנית סדורה להטמעת פדגוגיות המותאמות למאה ה-21?
קראו עוד על תכנית אמיצים.

שתפ/י ב: