Dropout – out- מרימים מפרשים ומפליגים

כתבו: יעל שורצברג ומיכל גלבוע אטר

שבוע החינוך באי לה גומרה כמקפצה לשינוי

בקיץ 2014 יצאו שתי נשים מצוות המכון לחינוך דמוקרטי למסע מאתגר, על סף הבלתי אפשרי, באי לה גומרה שבקבוצת האיים הקנארים. בתוך שבוע הן, ושותפיהן המקומיים לתהליך – מורים, מנהלים ואזרחים – חוללו מהפך עמוק בחינוך/חברה. אחד מפרקי הספר ״עיר דמוקרטית – עיר חינוך במאה ה-21״ מספר את סיפור המהפכה. מתוך המבוא לסיפור המסע:

dropout2

“פרק זה מסכם מסע ליצירת שינוי עמוק בחינוך בכפרים סן טייגו ולאהחרו שבאי לה גומרה בקיץ 2014. המניע למסע היה אתגר חינוכי חברתי גדול – נשירה רבה של תלמידים ממערכת החינוך. בפועל עסקנו לא רק באתגר זה אלא גם בהקשרו הרחב – כיצד בונים חינוך משמעותי וטוב יותר לילדי האי. בפרק זה נספר כיצד החל המסע  –  מהו הנרטיב של הכפרים והסיבות ליציאה לדרך. לאחר מכן נתאר את תמונת העתיד לחינוך שיצרו משתתפי המסע ונציג כמה מהמשימות המעשיו לטווח הקצר.

בחרנו לשתף אתכם בסיפור זה משום שהוא ייחודי ושונה משאר תיאורי המקרה שמוצגים בספר. ייחודיותו היא ברוחב ובעומק השינוי שהעזה להבנות קבוצה של אנשי הכפר שכללה מנהלת בית ספר, מורים, הורים, תלמידים, אנשי רשות, מרכז מורים ואנשי קהילה – וכל זאת בסדנא של חמישה ימים שהנחו שתי מנחות מהמכון לחינוך דמוקרטי.

האומץ להסתכל על כל מרכיבי המערכת השמרנית בתוכה הם מתפקדים, לבנות מודל עתידי שלה ולהתחייב להיכנס לתהליך של שינוי מתוך ידיעה שהוא יארך בין שלוש לחמש שנים, וכל זאת בפרק זמן כה קצר, אינו מוכר לנו משום מקום אחר״.

סיפור הביקור מופיע במלואו בספר: עיר דמוקרטית- עיר חינוך במאה ה-21.