pixel

תכנית שבילים - לחינוך, חברה וסביבה, במכללת קיי

תכנית לתואר ראשון בחינוך המכשירה מנהיגות ומנהיגים ואנשי חינוך פורצי דרך להוראה ולחינוך בלתי פורמלי
התואר ניתן על ידי מכללת קיי

התוכנית מעניקה

- תואר ראשון בחינוך B.Ed
- תעודת הוראה בעל יסודי בהתמחות בגיאוגרפיה או בהיסטוריה
- תעודת עובד חינוך בלתי פורמאלי בהתמחות של קידום נוער בסיכון או בנוער וקהילה
- תעודת המכון הדמוקרטי (תעודה זו אינה מהווה הסמכה אקדמאית)
תכנית שבילים מנהיגות דמוקרטית

מתפתחים בחממה – תהליך ייחודי במרכז התואר

כל הסטודנטים והסטודנטיות בשבילים משתתפים קבוצות קטנות שנקראות חממות. לכל חממה יש מנחה חוממ/ת שמלווה את הקבוצה במשך שנות התואר בתהליך ייחודי SML, ומלווה את הסטודנטים ברמה האישית, ברמה הקבוצתית, ליווי אקדמי וליווי של ההתפתחות המקצועית שלהםן במהלך הלימודים.
מנהיגות בחברה הבדואית

חדשנות חינוכית בתואר

הסטודנטים והסטודנטיות בשבילים נחשפים לחדשנות בחינוך תוך הזדמנות ללמוד עם מיטב המרצים והמרצות בתחום החינוך, המביאים עימם אמצעים טכנולוגיים בלמידה, תהליכי למידת חקר אישית וקבוצתית, שילוב פדגוגי של החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי ולמידה אינטרדספלינרית.

תמונות הגלריה , יום אוריינטציה לסטודנטים של שבילים ונתיבים

שבילים משפיעה על סביבה, חברה וחינוך

הלימודים משנים את המציאות בחינוך, בחברה ובסביבה של דרום הארץ. הסטודנטים והסטודנטיות בשבילים לומדים ומתנסים בלמידה מבוססת פרויקטים  (PBL), שילוב בין תיאוריה ופרקטיקה, ובצבירת ניסיון מעשי. בשנה ג' מתנסים בלמידה מבוססת מקום (PBE), תוך קידום עשייה סביבתית-חברתית והתנסות בחינוך לאזרחות פעילה.

מבנה לימודים מיוחד

מבנה לימודים מודולארי המאפשר להתאים את מסגרת הלימודים: ימי לימודים קבועים + שבועות מרוכזים ו/או ימי שישי.
הלמידה בשבועות מרוכזים או בימי שישי מאפשרת המשך עבודה משמעותית במהלך הלימודים לתואר ואפשרות לשכלל את העבודה המקצועית מתוך הלימודים בתואר.

רשת הבוגרים/ות
של שבילים

הלומדים והלומדות בשבילים זוכים להשתלבות ברשת הבוגרים המקצועית של אלו שסיימו את תכנית שבילים בעשור האחרון ומשפיעים על הדרום כולו. 
433 בוגרים המהווים רשת חינוכית-חברתית בדרום, אשר עובדים בכל ארגוני החינוך הבלתי פורמלי המרכזיים בדרום ובבתי הספר מחוללי שינוי.

התחברו:

דילוג לתוכן